Divadelná Nitra 2017: projekce dokumentu "Cooltúra"

Podujatie Nitra

Divadelná Nitra 2017: projekce dokumentu "Cooltúra"

Divadelná Nitra letos nabízí i promítání několika skvělých filmů. Zveme vás na dokument z výběru East Silver Karavana.
>>> the screening will be with English subtitles

COOLTÚRA (r. Miro Remo, 2016)
Úsmevný, ironický, ale zároveň i vážny film o zmysle a stave slovenskej cooltúry. Cooltúra sa stala jednou z ďalších zložiek obchodu. Tým pádom jej kvalita podlieha komerčnému záujmu oveľa viac ako pred rokom ’89, čo ju transformovalo do rôznych ľahšie stráviteľných žánrov otáznej kvality. I napriek tomu, že k došlo k spoločensko-cooltúrnemu uvoľneniu, naša cooltúra stále hľadá svoju identitu. V tomto cooltúrnom dospievaní je zložité sa zorientovať. Nové médiá a internet sa stali najrozšírenejšou formou jej šírenia. Došlo k zásadnému odlivu divákov z tradičných cooltúrnych podujatí. Objavili sa nové cooltúrne fenomény súvisiace so zmenou životného štýlu. Ako teda dnes vyzerá ona slovenská cooltúra?
------
COOLTÚRA (dir. Miro Remo, 2016)
Humorous, ironic, but also a serious film about the meaning and status of Slovak culture. Culture has
become one of the ingredients business. Hence its quality is subject to commercial interests far more
than the year before '89, which transformed it into different genres easily digestible questionable
quality. Despite the social-cultural release after fall of communism, our culture still looking for its
identity. This culture adolescence is difficult to find your way. New media and the Internet has
become the most widespread dissemination. There were significant outflow of viewers from
traditional culture events. There were new phenomena related to the change in lifestyle. How today
looks Slovak culture?

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6GTRmF0bxPw

Akce se koná ve spolupráci s Kinoklubem Nitra.
Více informací o festivalu najdete na http://www.nitrafest.sk/domov/program-2017/filmy-2017/

Miesto konania podujatia: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku, Nitra
Dátum začiatku podujatia: 25. Septembra 2017 13:00
Dátum ukončenia podujatia: 25. Septembra 2017 14:10
Pravdepodobné súradnice: 48.307N 18.0847E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Divadelná Nitra 2017: projekce dokumentu "Cooltúra"

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Institut dokumentárního filmu
Fotografie
Podobné podujatia