Divadelný ples Theatrum Castrum 2020

Podujatie Nové Zámky

IX. divadelný ples Theatrum Castrum 2020

"Za rozvoj socialistickej výchovy a dôsledné plnenie programu IX. divadelného plesu Theatrum Castrum 2020!"

Vstupné: 30 eur/1 osoba

2 večere, 1/2 l vína, nealko, káva, tombola, fotoateliér, možnosť zloženia dodatočného pionierskeho sľubu, možnosť predniesť akýkoľvek druh prejavu, pivo, treska, rožky, do tanca hrá hudobná skupina SPODORECHA.

Povinné ustrojenie: rovnošata / šaty po rodičoch / Black tie

"Na zábavu buď pripravený!"

Začiatok podujatia: 24. 1. 2020 19:00:00
Koniec podujatia: 25. 1. 2020 3:30:00
Fotografie
Podobné podujatia