Divadelný Trebišov 2019

Podujatie Trebišov

Divadelný Trebišov 2019

V dňoch 9. a 10. apríla 2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove uskutoční XXII. ročník Divadelného Trebišova 2019, ktorý nesie názov aj Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja.

Realizátorom a organizátorom XXI. ročníka  Divadelného Trebišova 2019 je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Táto postupová prehliadka divadiel sa uskutoční s finančnou podporou fondu na podporu umenia. 

Fotografie
Podobné podujatia