Dni mesta Rimavská Sobota 2017

Podujatie Rimavská Sobota

Dni mesta Rimavská Sobota 2017

Dni mesta Rimavská Sobota sa budú konať v dňoch 5. - 6. mája 2017 na Hlavnom námestí.

Fotografie
Podobné podujatia