Mapa: Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Stratená

48.87603 N 20.29663 E, zobraziť najkratšiu trasu

Dobšinská ľadová jaskyňa je zaradená v našich výletných miestach v kategórii: TOP 50 výlety Slovensko. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m.