Mapa: Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky - Nové Zámky

47.981229 N 18.170923 E, zobraziť najkratšiu trasu
V našich aktivitách sa zapájame do výchovy a vzdelávania, s osobným zreteľom na deti a mládež. Organizujeme kultúrne a spoločenské podujatia, usmerňujeme a aktivizujeme ochotnícku a ľudovú kultúrnu tvorivosť, a tak sa zúčastňujeme na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Morálne a hmotne podporujeme jednotlivcov i kolektívy v ich kultúrnej práci. Iniciatívne sa staráme o zvyšovanie kultúry používania slovenského jazyka a o jeho ochranu. Sledujeme a chránime postavenie Slovákov na našom jazykovo zmiešanom území. Iniciatívne sa staráme o ochranu a propagáciu pamätných miest a objektov národnej kultúry.
(viac na: http://nzmatica.webnode.sk/)
História podujatí - Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky
Žiadny obrázok
Zábava na Nábreží
Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky
Žiadny obrázok
REGFEST 2016
Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky
Hiraxova prednáška o vzťahoch
Hiraxova prednáška o vzťahoch
Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky
HIRAXOVA PREDNÁŠKA O VZŤAHOCH
HIRAXOVA PREDNÁŠKA O VZŤAHOCH
Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky
Žiadny obrázok
Zábava na Nábreží
Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky