Mapa: Dom smútku, cintorín - Nový Salaš

48.613247 N 21.475354 E, zobraziť najkratšiu trasu

Dňa 17.10.2007 sme začali svojpomocne s výstavbou Domu smútku v obci Nový Salaš s predpokladaným rozpočtom 1,700.000,- Sk. Objekt bol financovaný z vlastných prostriedkov obce, vecných a finančných darov občanov a dobrodincov. Ukončený a skolaudovaný bol v prvom polroku 2010 a to 14.05.2010.  Vysviacka bola v sobotu 27.novembra 2010, za účasti celej obce a dobrodincov.

stav pred realizáciou :                                                                                     

 

 stav po realizácii :