Mapa: Dom umenia - Piešťany

Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
48.592098 N 17.840231 E, zobraziť najkratšiu trasu

Dom umenia Piešťany je kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch. Dom umenia (Nábrežie Ivana Krasku) je prvá mimobratislavská účelová stavba divadla po druhej svetovej vojne, realizovaná v rokoch 1974-1979 (v užívaní od r. 1980) podľa projektu architekta Ferdinanda Milučkého. Autor, ako sa sám vyjadril, zužitkoval "inšpiračné podnety z našej historickej aj ľudovej architektúry" a vytvoril dielo, ktoré je príkladom jednoty exteriéru a interiéru.

Dom umenia  – Moderný, impozantný architektonický skvost (autor návrhu Ing. Arch. Ferdinand Milučký) na brehu jednej z najvýznamnejších riek Slovenska – Váhu, uprostred rozsiahleho parku bol postavený v roku 1980 ako detašované pracovisko Slovenskej filharmónie. Svojou činnosťou prispieva k významnému obohateniu kultúrno-spoločenského života návštevníkov i obyvateľov širokého okolia a celého veľkého regiónu. Dramaturgia zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňa charakter viacúčelového zariadenia (divadelné predstavenia, koncerty, predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, folklórne vystúpenia, filmové podujatia, realizované vo Veľkej sále, vo Výstavnej sieni a v Galérii sa realizujú dokumentárne a umelecké výstavy). Dom umenia je jedným z hlavných organizátorov medzinárodných festivalov. Okrem toho je mnohonásobne overeným ideálnym priestorom na organizovanie pracovných sústredení umeleckých telies, majstrovských kurzov pre veľký počet účastníkov a rôznych kongresov a sympózií. Vybavenie divadelnou technikou, 2D filmovou technológiou, svetelným parkom, kvalitným koncertným krídlom i koncertným organom, veľkým javiskom s točňou rozmerov 17 m/hĺbka a 16/m šírka, i hľadiskom s kapacitou 622 miest, baletnou sálou, šatňami a najmä odbornými a nadšenými pracovníkmi dodáva Domu umenia všetky predpoklady na úspešné prevádzkovanie tohto kultúrno-spoločenského centra.  Pobyt v ňom – krátko – či dlhodobo – čoskoro presvedčí všetkých užívateľov i návštevníkov o kvalite prostredia, okolia i poskytovaných služieb.

Súčasťou technického vybavenia  je trojmanuálový organ Rieger-Kloss z firmy Varhany Krnov (ČR). Je pravidelne využívaný pri realizácii organových koncertov. V mesiaci apríl – máj  2015 prebehla generálna oprava, ktorú vykonala Komora reštaurátorov pod odborným vedením a dohľadom organára Jána Valoviča. Realizáciou generálnej opravy získal Dom umenia v Piešťanoch po niekoľkých desaťročiach opäť výnimočný a vyhľadávaný koncertný nástroj.

Dominantou interiéru na II. poschodí foyeru Domu umenia je monumentálne výtvarné dielo akademického maliara Jozefa Bubáka SYMFÓNIA O ČLOVEKU.

Domu umenia je štátna príspevková organizácia v rezorte  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Od 1.1.2014 je Dom umenia v Piešťanoch súčasťou Umeleckého súboru LÚČNICA.

Dom umenia v Piešťanoch víta svojich hostí kvalitou a úsmevom.

Bližšie info: http://domumenia-piestany.sk/

 
Nasledujúce podujatia - Dom umenia
História podujatí - Dom umenia