EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD 2016

Podujatie Partizánske

EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD 2016

Rímsko-katolícka cirkev, Evanjelická cirkev a. v., Evanjelická cirkev metodistická, Združenie kresťanských seniorov Partizánske, Slovenské kresťanské spoločenstvo, Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce a Mesto Partizánske vás pozývajú na EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD 2016 „s tichým nosením kríža“, ktorý sa uskutoční v piatok 25. marca 2016 o 9.45 hod. od Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Šimonovanoch.

Trasa ekumenického pochodu spojeného s Krížovou cestou:

1. Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šimonovanoch (úvodné slovo)

2. Modlitebňa Evanjelickej cirkvi metodistickej

3. Kostol cirkvi Evanjelickej a. v.

4. Kostol Božského srdca Ježišovho v Partizánskom (poďakovanie) 

Fotografie
Podobné podujatia