Mapa: Elektrárňa Piešťany - Piešťany

Staničná ulica 51, Piešťany
48.5956 N 17.8172 E, zobraziť najkratšiu trasu

Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.


EP bola zrekonštruovaná podľa víťazného projektu študentskej architektonickej sútaže, ktorú vypísal v r. 2008 vlastník objektu Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE). Vypracovali ho Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením Doc. Ing. Evy Královej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Okrem šance na realizáciu získal tento projekt aj široké uznanie na Slovensku i v zahraničí.

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Elektárňa Piešťany pre potreby vedecko-technického vzdelávania mládeže a spoločenské funkcie je najväčším jednorazovým príspevkom ZSE, a. s. do oblasti komunitného investovania.

Obnova starých priemyselných pamiatok je u nás skôr zriedkavosťou. Dvom mladým architektom sa však ešte sako študentom podaril husársky kúsok. Prihlásili sa do súťaže a vypracovali návrh na rekonštrukciu technickej pamiatky. Elektráreň v Piešťanoch zrekonštruovali unikátnym spôsobom a ihneď po dokončení získala viacero ocenení. 

Elektrárňa Piešťany bola otvorená pre verejnosť 9. septembra 2014. Slúži ako vzdelávacie a kultúrno-spoločenské centrum. V zrenovovanej bývalej generátorovej hale je umiestnená stála interaktívna expozícia o premenách energie a rôznych aspektoch jej využitia Energia zblízka, na ktorej so ZSE, a. s. spolupracovalo centrum etickej a environmentánej výchovy Živica.

EP poskytuje priestor aj pre iné ako len technické kreácie, napríklad pre výstavy, koncerty, divadlá, konferencie, firemné eventy a prezentácie umenia. Priemyselné pozadie tak vytvára neopakovateľný priestor aj pre rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity.

Súčasťou areálu je záhrada, ktorá po revitalizácii začne fungovať ako celoročný priestor pre usporadúvanie väcších akcií alebo pre experimenty s prírodnými zdrojmi energie. Exteriérový vzdelávací modul Záhradu štyroch živlov už ponúkame školám a verejnosti. Plánujeme záhradu a areál postupne rozvíjať, skrášľovať a dopĺňať novými exponátmi.

 

Viac na:

http://www.elektrarnapiestany-zse.sk/

História podujatí - Elektrárňa Piešťany
My Beat - Pod vysokým napätím
My Beat - Pod vysokým napätím
Elektrárňa Piešťany, Piešťany
Drip Coffee Festival 2017
Drip Coffee Festival 2017
Elektrárňa Piešťany, Piešťany