Mapa: Evanjelický chrám Boží - Myjava

48.750289 N 17.565406 E, zobraziť najkratšiu trasu
Evanjelický kostol bol ako tolerančný postavený v rokoch 1784 – 1785 bez veže v barokovo-klasickom slohu, rovnako i neskoršia veža v rozpätí rokov 1854 – 1856, podľa projektu hodonínskeho staviteľa Volega, strešná konštrukcia je podľa tesára F. Hollana. V sieňovom priestore je murovaný protestantský chór, ktorého silné piliere členia priestor na spôsob trojlodia. Chrám bol obnovovaný v roku 1876, 1923 (vnútro), 1928 (zvonka) a najväčšia rekonštrukcia veže i chrámu bola v rokoch 1983 – 1984.
História podujatí - Evanjelický chrám Boží
Prvý adventný koncert
Prvý adventný koncert
Evanjelický chrám Boží, Myjava
Druhý adventný koncert
Druhý adventný koncert
Evanjelický chrám Boží, Myjava
Druhý adventný koncert
Druhý adventný koncert
Evanjelický chrám Boží, Myjava
3. adventný koncert
3. adventný koncert
Evanjelický chrám Boží, Myjava
4. adventný koncert: Anjelské husle
4. adventný koncert: Anjelské husle
Evanjelický chrám Boží, Myjava