Kam na výlet: Evanjelický kostol - Badín

Krčméryho 7, 976 32 Badín
48.66435 N 19.121444 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 48 4182643

Evanjelický kostol je orientovaný do stredu obce. Pochádza z polovice 19.storočia a je postavený v neskoroklasicistickom slohu s neskorogotickými detailami. Hlavná fasáda má vežu, štít s lizénami a nárožné vežičky. Stavba má klenuté okná, priestor pri olári je ovetlený dvoma zaoblenými oknami, Kostol má halový priestor s polygonálnym uzáverom.

Interiér chrámu je zaklenutý kláštornou s valenou klenbou. Jeho vnútro vyplňuje trojstranná protestantská empora, ktroá spočíva na drevených murovaných stĺpoch.

Oltár je murovaný, je portálového klasicistického typu s obrazom žehnajúceho Krista od J.B.Klemensa z roku 1866. Kazateľnica je murovaná, klasicistická s arkatúrou, doplnená polygonálnym baldachýnom. Organ je z konca 19.storočia.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet