Kam na výlet: Farský kostol sv. Alžbety Uhorskej a Kostol sv. Anny - Beluša

49.038846 N 18.3455 E, zobraziť najkratšiu trasu
Sakrálne národné kultúrne pamiatky:
Je isté, že väčšina z okoloidúcich nepostrehne, aký klenot stredovekej cirkevnej architektúry stojí uprostred Beluše. Je viac než pozoruhodné, čo o tomto starobylom objekte napísal známy archeológ a historik Dr. Anton Petrovský-Šichman: "Vedľa väčšieho novovekého kostola stojí zachovalá stavba malého románskeho kostolíka sv. Anny. Dĺžka kostolíka je rovnaká ako dĺžka štvrtého kostola v Mikulčiciach na Morave. Portál kostolíka je už ranogotický, pôdorys a okná sú ešte románske. Patrí k najstarším zachovalým stavbám na Slovensku". V interiéri sa nachádzajú zvyšky fresiek. Kostolík pochádza z druhej polovice 13. storočia, stavebne bol upravený okolo roku 1300. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1766 kostolík premenili na "ossarium", čiže kostnicu. Zhromažďovali v nej kosti zo zrušených hrobov cintorína, ktorý bol od dávnych čias pri kostolíku. Tieto kosti potom v časoch Jozefa II. uložili do spoločného hrobu už na novom cintoríne.
Farský kostol bol postavený v roku 1560 a zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. Vybudovali ho z pieskovca. Tento prírodný kameň používali v tom čase v hojnej miere na stavbu monumentálnych objektov. Kostol postavený v renesančnom slohu, vznikol ako katolícky.
Podľa kanonickej vizitácie z roku 1674, na hlavnom, ešte renesančnom oltári, stála socha Panny Márie na rukách s malým Ježiškom. Okolo nej boli sochy sv. Alžbety Uhorskej a sv. Márie Magdalény.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet