Fašiangové veselice v Bytčici

Podujatie Žilina

Fašiangové veselice v Bytčici

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č.6 Anton Trnovec a Jozef Juriš, spolu s Denným centrom Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline a Dobrovoľným hasičským zborom v Bytčici vás pozývajú v utorok 28. februára 2017 od 19.00 do 24.00 hod. na pochovávanie basy – teplákovú party do Kultúrneho domu v Bytčici.

Fotografie
Podobné podujatia