Fašiangový sprievod masiek 2019

Podujatie Kokava nad Rimavicou

Fašiangový sprievod masiek

Pochôdzka masiek po obci sa uskutoční 2. marca 2019 (sobota) od 10:00 hod.
Typickú atmosféru slovenského zvykoslovia vnesú do ulíc Kokavy členovia folklórneho súboru KOKAVAN

Fotografie
Podobné podujatia