Fašiangy 2020

Podujatie Špania Dolina

Fašiangy

OZ zvyky a tradície, Obec Špania Dolina a ostatní partneri Vás pozývajú na Fašiangy v Španej Doline.

Začiatok podujatia: 15. 2. 2020 9:00:00
Koniec podujatia: 15. 2. 2020 14:00:00
Fotografie
Podobné podujatia
Fašiangová zabíjačka 2020
Fašiangová zabíjačka 2020
Jazdecký a športovo - rekreačný areál Masarykov dvor, Vígľaš
FAŠIANGY V BREZNE 2020
FAŠIANGY V BREZNE 2020
Námestie gen. M.R. Štefánika, Brezno
Fašiangy Podlavice - Skubín 2020
Fašiangy Podlavice - Skubín 2020
Kultúrny dom Podlavice, Banská Bystrica