Fašiangy v Gazdovskom dvore Turá Lúka

Podujatie Myjava

Fašiangy v Gazdovskom dvore Turá Lúka

 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave pozýva všetky deti z materských, základných a stredných škôl z Myjavy a okolia na výchovno-vzdelávacie podujatie nazvané Fašiangy v Gazdovskom dvore Turá Lúka a to v období v období od 11. do 15. februára 2019.

Fašiangy začínajú po Troch kráľoch a trvajú až do Popolcovej stredy. Predstavujú ukončenie zimného cyklu, hospodárskeho roka a priechod medzi zimou a jarou. V cirkevnom kalendári predchádzajú dlhému pôstu, po ktorom nasledovalo obdobie jarných prác.

Cez fašiangy sa odbavovali svadby a hody, usporadúvali zábavy, robili sa obchôdzky mládeže po dedine a na záver fašiangov sa symbolicky pochovávala basa. Fašiangové obdobie sa nieslo v znamení  hudby, tanca, radosti, žartovania a dobrej nálady.

V Myjave a okolitých kopaniciach sa chodilo pod šable. Obchôdzky robili slobodní mládenci  – šablári bez masiek, ktorí s ražňami alebo šabľami chodili po domácnostiach.

Detskí návštevníci sa naučia pesničku, jednoduchý tanček, dostanú šable a spolu s vinšom Aby boli, aby boli dlhé konope, aby boli, aby boli chlapcom na gate... navštívia gazdinú, ktorá ich za tancovanie a vinšovanie patrične odmení slaninkou, klobásou a hlavne výbornými šiškami, ktoré sa jedávali práve cez fašiangy.

 

Fotografie
Podobné podujatia