FAŠIANGY V MESTE PÚCHOV 2017

Podujatie Púchov

FAŠIANGY V MESTE PÚCHOV 2017
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Zvyky a tradície
Ďalšie podujatia v meste Púchov

FAŠIANGY V MESTE PÚCHOV 2017

Od 12:00 hod.: Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková a predajňa Farmárik Púchov).

Od 17:00 hod.: Na fašiangovú nôtu: HS SIGNÁL, fašiangový sprievod masiek: Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček (na voze, s konským záprahom). Súťaž o NAJ... masky v kategórii detí i dospelých, tanečná skupina z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávanie basy s DFS Púchovček, Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný!
Sprievodne: Stánky s voňavým (tekutým i tuhým) fašiangovým občerstvením.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Mafiánske historky 2 - Csabova pomsta
Overené podujatieMafiánske historky 2 - Csabova pomsta
Mestský Kultúrny Dom, Dubnica nad Váhom
Mafiánske historky 2 - Csabova pomsta
Overené podujatieMafiánske historky 2 - Csabova pomsta
Dom kultúry na Ulici F. Madvu, Prievidza
Žiadny obrázok
Overené podujatiePyžamo pre šiestich
Dom kultúry, Prievidza
Výstava EPILÓG alebo PROLÓG?
Overené podujatieVýstava EPILÓG alebo PROLÓG?
Slovenské banské múzeum - Uhoľná expozícia Handlová, Handlová