FAŠIANGY V MESTE PÚCHOV 2019

Podujatie Púchov

FAŠIANGY V MESTE PÚCHOV 2019
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Podujatia pre deti, Zvyky a tradície
Ďalšie podujatia v meste Púchov

FAŠIANGY V MESTE  PÚCHOV 2019

FAŠIANGY V MESTE PÚCHOV

12:00 Zabíjačka na pešej zóne - spojená s prípravou a predajom výrobkov a špecialít (Pipi Gril Púchov)

17:00 Na fašiangovú nôtu – HS BONITA

17:30 FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK: Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DDS Trpaslíci a DĽH Lachovček (na voze s konským záprahom)

17:45 Súťaž o NAJmasky v kateg. detí i dospelých

18:00 HS BONITA, Tanečná skupina z Denného centra seniorov

19.00 FAŠIANGY A POCHOVÁVANIE BASY s ….. (doplním)

Sprievodne:

Fašiangové dobroty na pešej: stánky s voňavým (tekutým i tuhým) občerstvením

Vstup v maskách vítaný!

Fašiang, to je milý sviatok, ponúknite šunky plátok,

Slaninu aj klobás pár, neľutujte žiadny dar.

My Vám zato zaželáme – zdravie, šťastie, požehnanie...

Fotografie
Podobné podujatia