Festival speváckych zborov v Beckove

Podujatie Beckov

Festival speváckych zborov v Beckove

Srdečne vás pozývame na Festival speváckych zborov, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. decembra 2019 o 15.00 h vo Františkánskom kostole sv. Jozefa v Beckove.
Účinkujú: Beckovský spevácky zbor Beckov, Spevokol sv. Cecílie Nové Mesto nad Váhom, Srňan Horné Srnie, Cantabile Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky spevácky zbor Trenčín
Vstup voľný

Organizátori: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Obec Beckov, OZ Hudobné aktivity Trenčín, Rehoľa menších bratov – Františkánov Beckov, OZ Genius Loci Beckov

Začiatok podujatia: 1. 12. 2019 15:00:00
Koniec podujatia: 1. 12. 2019 16:30:00
Fotografie
Podobné podujatia