FILMY NA PLÁTNE / VŠETKO ALEBO NIČ

Podujatie Poprad

FILMY NA PLÁTNE / VŠETKO ALEBO NIČ

Prvý film podľa bestselleru EVITY URBANÍKOVEJ. Príbeh popretkávaný sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba…

23.6.2018   21:00

Námestie sv. Egídia v Poprade

Fotografie
Podobné podujatia
PRVÝ ČLOVEK
PRVÝ ČLOVEK
Kino Mier, Považská Bystrica
MUZZIKANTI
MUZZIKANTI
Kino Tatran, Poprad