Fitmin CUP 2020

Podujatie Marianka

Fitmin CUP 2020 3. Kolo Plavecký Štvrtok

Kompletné info o Fitmin cupe 2020 s odkazmi na prihlášky:

http://www.dogwear.sk/fitmincup2020/

All info about Fitmin cup 2020 with links for registration:

http://www.dogwear.sk/fitmincup2020-en/


(ROLL DOWN FOR COMPLETE ENGLISH INFO)

V roku 2020 sme pre vás pripravili seriál troch pretekov s jedným dvojkolom, v individuálnych mushingových disciplínach Canicross, Bikejoring a Scooter so psom. V rámci jednotlivých kôl budú účastníci zbierať body v každej kategórii zvlášť a na finálovom kole budú vyhlásení víťazi celoročného Fitmin Cupu 2020.
Každé kolo preteku bude taktiež vyhodnotené vecnými cenami zvlášť.
Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií celého FITMIN CUPu je okrem získania dostatočného počtu bodov na víťazstvo podmienené aj účasťou na finálovom dvojkole cupu- (Ak pretekár nebude prítomný na finálovom preteku, cena sa posunie ďalšiemu podľa súčtu bodov z jednotlivých kôl) ) a taktiež otvorením kategórie na každom kole podľa pravidiel SZPZ.

Bodové hodnotenie FITMIN CUPu:
V rámci Cupu sa súťaží v troch rôznych kategóriách – Canicross, Bikejoring, Scooter
Účastníci jednotlivých kôl budú hodnotení podľa umiestnenia počtom bodov:
1. miesto – 20 bodov
2. miesto – 18 bodov
3. miesto – 16 bodov
4. miesto – 15 bodov
5. miesto – 14 bodov
6. miesto – 13 bodov
7. miesto – 11 bodov
8. miesto – 9 bodov
9. miesto – 7 bodov
10. miesto – 5 bodov
11. miesto a ďalšie – 1 bod
Počty bodov zbiera dvojica v jednotlivých kategóriách zvlášť a body z rôznych kategórii sa nedajú sčítavať. (Príklad: ak pretekár pôjde v jednom kole kategóriu BKJ a v druhom CC, body má v každej kategórii za jeden štart.)

Termíny kôl FITMIN CUPu 2020:
1. Kolo 5.9. Kuchyňa
2. Kolo 6.9. Doľany
3. Kolo-Finále - 12.-13.9. Plavecký Štvrtok (toto kolo je dvojdňový pretek a vyhodnocuje sa iba v nedeľu súčtom časov z oboch dní)

Usporiadateľ pretekov:
Speed 4 dogs

Miesto: Bio- Bazén Borovica

Trať pretekov: cca 2,5km lesný terén

Prezentácia pretekárov a vet. prehliadka možná už piatok od 19:00 alebo sobota od 06:40 do 08:00
Briefing- 8:15

ŠTART prvého pretekára 09:00
Štarty individuálne.

Vyhlásenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.

Bohatá tombola‼️😃

V cene štartovného obdrží pretekár štartovací balíček, pitný režim, účastnícku „medajlu“ (nechajte sa prekvapiť jednotlivými kolami), jedno plnohodnotné teplé jedlo.

Zmena programu vyhradená.

Súťažné kategórie:
CC 1 pes do 14,9kg muži
CC 1 pes do 14,9kg ženy
CC 1 pes nad 15kg muži
CC 1 pes nad 15kg ženy
CC 1 pes nad 15kg čistokrvní FCI
Bkj 1 pes muži
Bkj 1 pes ženy
Bkj 1 pes čistokrvní FCI
SC 1 pes muži/ ženy spolu
SC 1 pes čistokrvní FCI

Canicross Detská kategória- cca 500m-700m (štartovné 5 eur, vyhodnotenie a ceny pre všetky detičky, registrácia a platba na mieste)

UPOZORNENIE !!!
Prilba okrem CC povinná.

‼️NOVINKA‼️
JEDNA DVOJICA – Tj rovnaký pes a majiteľ MÓŽU ŠTARTOVAŤ V JEDEN DEŇ V DVOCH RÔZNYCH KATEGÓRIÁCH!!
Pričom si pretekár v prihláške volí hlavnú kategóriu a do poznámky uvádza kategóriu „hobby“, ktorá bude vyhodnotená samostatne symbolicky. Dvojica si môže zvoliť však iba jednu „kolesovú“ disciplínu a jeden z dvoch štartov musí byť vždy Canicross- kôli náročnosti kolesových disciplín na psa.

Štartovné za druhý štart s rovnakým psom—5eur, platba na mieste.
Pretekár má nárok iba na jeden štartovací balíček a účastnícku medajlu.

Vyhodnotenie kategórie:
Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.

Prihlášky: online na www.mushing.sk Na jednotlivých kolách môžu štartovať len pretekári, ktorí sa riadne prihlásili a zaregistrovali na jednotlivé kolo do termínu uzávierky prihlášok.

Registrácia na mieste okrem detskej kategórie NIEJE MOŽNÁ!

Uzávierka prihlášok: streda 9.9. 2020 o 20:00

Štartovné:
Plavecký Štvrtok – do 30.6. .---- 15,-EUR,
Od 1.7. do 31. 7. .---- 17,-EUR
Od 1.8. do 9.9. . ----30,-EUR
Celý cup (3 kolá) do 31.7.---- 55,- EUR darček UTERÁK „FITMIN CUP“ GRÁTIS
od 1.8.do 2.9..------55,- EUR bez darčekaV prípade štartu v ďalšej kategórii s iným psom sa platí polovičné štartovné.

Číslo účtu pre platbu :
SK2975000000004022680316

Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
Štartovné je neprenosné na inú osobu, iné kolo Fitmin Cupu a nevratné.

Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaniami.
Účastníci do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, treťou osobou, alebo inak.
Pravidlá pretekov: Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre kategóriu CC,SC a BKJ.
Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.
Pes musí štartovať na postroji. Štartovať na obojku nie je dovolené!
Seriál pretekov sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ.
Kontakt:
Jana Mareková 00421903319729
jana@non-stopdogwear.sk
Mário Adamko 00421907112498

__________________________________________
Let me invite you to the 3th FITMIN CUP 2020 race in Plavecký Štvrtok.

IIn 2020 we have prepared 3 RACES. We will compete in categories Canicross, Bikejoring and Scooter with 1 dog. The last race is going to be 2 days Race.


Races of FITMIN CUP 2020:

1.st race 5.9. Kuchyňa

2.nd race 6.9. Doľany

3.kolo 12.-13.9. Plavecký Štvrtok
Final 2 days race (results will be made after 2nd day by sum of times)

Organizer: Speed4dogs

Participants will collect points in all 3 races. There is no possibility to sum points from different categories. Winners of Fitmin Cup 2020 will be decorated after the last 2 days race in Plavecký Štvrtok. Winners of each race will be also decorated after each and every race. Thanks to our sponsors they will also receive valuable prizes after each race.

The winners of FITMIN CUP will be introduced after the last race and only the competitors attending the last race in Plavecký Štvrtok can be decorated as FITMIN CUP 2020 winners (podium positions 1.,2.,3.). If the competitor with the best score will not be present on the last race, podium position goes to the competitor with the next highest number of points.Racers will compete in these categories:

CC 1 dog 0 -14,9kg MEN
CC 1 dog 0 - 14,9kg WOMEN
CC 1 dog over 15kg MEN
CC 1 dog over 15kg WOMEN
CC 1 dog over 15kg PURE BREED FCI (nordic breed only)
Bkj 1 dog MEN
Bkj 1 dog WOMEN
Bkj 1 dog PURE BREED FCI (nordic breed only)
SC 1 dog men/women together
SC 1 dog PURE BREED FCI (nordic breed only)


Canicross CHILDREN - 500m-700m (start fee 5 eur, Prizes for all children, REGISTRATION and payment at the Event)

WARNING !!!
All SC and BKJ racers must wear a helmet (not for CC)

!!!THIS IS NEW!!!
One dog with the same person can compete in 2 different categories, but one of them must be Canicross. There is no posibility to compete in 2 wheel categories. The start fee for the hobby category is 5 EUR (register ONLINE by note additionaly to the main category) For example if you run canicross like your main cat and want to try BKJ for fun, write the note HOBBY BKJ in your registration form.

In the registration form THE COMPETITOR will choose his main category and in the NOTE section will add his HOBBY category. All these HOBBY categories will be decorated separately from the main categories with small prizes.


The start fee for the second start with the same dog is 5 EUR (pay at the EVENT).
The racer will get only one sart package and the participant medal.

PODIUM RESULTS:
PODIUM WINNERS will be decorated only if there are 3 racers competing in the category.

Registration form: online at http://mushing.sk/preteky/

All racers must fill the registration form at www.mushing.sk (latest on Wednesday before the race). Registration on the event IS NOT POSIBLE!


Colecting points in FITMIN CUP 2020:

All participants will earn points like this:
1st position – 20 points
2nd position – 18 points
3rd position – 16 points
4th position – 15 points
5th position – 14 points
6th position – 13 points
7th position – 11 points
8th position – 9 points
9th position – 7 points
10th position – 5 points
11th position – 1 point
All the others positions – 1 point

The DOG and RACER will earn different points in different categories. Points from different categories can’t be mixed together. (For example if the racer compete in Dolany on bike and in Kuchyňa on scooter, his points from both races are not summed together.)


FITMIN CUP 2020 – PAY FASTER, PAY LESS 

Plavecký Štvrtok

From 1.2. to 30.6.---- 15,-EUR,

From 1.7. To 31.7 - - -17,-EUR

From 1.8 to 9.9 .. ----25,-EUR


COMPLETE FITMIN CUP 2020 (package of all 3 races)

Until 31.7.---- 55,- EUR FREE GIFT – TOWEL „FITMIN CUP“

From 1.8. Till 2.9..---- 55,- EUR without gift

The same racer can also compete with other dog – the fee for the next dog is 50% of the original fee.

ACCOUNT Number: SK2975000000004022680316

Add a note with racer NAME and THE DATE of RACE. These data are important to pair a payment. Without the note we can not accept the payment. Please bring the proof of payment to presentation at the Event. After the payment, there is no posibility to transfer it to a different person or to a different race. No refund posible.

ATTENTION:
Bring your PET PASS to the presentation at the Event. The dog needs to have all vaccinations valid.

Participants under 18years of age can start only with the signed agreement from their parents. All participants start at their own risc.

RULES of the RACE:

The dog competing in categories CC,SC and BKJ must be older then 12 months.
The dog must be during all the race attached on the leach. If the dog is disconnected from the leach, the racer with unattached dog will be disqualified.
The dog must wear a harness. There is no posibility to start with the dog attached on collar!

All the races in FITMIN CUP 2020 are oficial races of SZPZ and must comply to all the rules of SZPZ.

Contacts to Organizers:

Jana Mareková 00421903319729
jana@non-stopdogwear.sk

Mário Adamko +421 907 112 498
3th race Plavecký Štvrtok
Place: Bio- Bazén Borovica 90068 Plavecký Štvrtok

Trail: aprox. 2,5km forest trails


Presentation of competitors and VETCHECK: possible friday from. 19:00 or saturday from 6:40-8:00
Briefing- 8:15
START of the first racer: 09:00
Interval start – one racer at a time
RESULTS ceremony – 1hour after the last racer

And as allways - Cool and rich RUFFLE‼️😃

All participants will get the racer PACKAGE with something healthy to drink, participant medal and more surprises from our sponsors.

The organizer can make some changes to the mentioned facts due to some unexpected circumstances.

Začiatok podujatia: 12. 9. 2020 6:40:00
Koniec podujatia: 13. 9. 2020 15:00:00
Vstupenky

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia