Mapa: Futbalové ihrisko Čechy - Čechy

Čechy
48.028291 N 18.372231 E, zobraziť najkratšiu trasu
Pre športové vyžitie v obci Čechy slúži futbalové ihrisko, ktorého hracia plocha a prezliekarne boli vybudované v roku 1961.V roku 1995 futbaloví nadšenci a Obecný úrad znovu oživili myšlienku založenia futbalového oddielu , ktorý bol zaregistrovaný na MV SR 15. júna 1995 s názvom FK Čechy . Okrem súťažných zápasov sa každoročne organizuje futbalový turnaj. Okrem starostlivosti o hraciu plochu bola vybudovaná nová tribúna pre 100 divákov  na sedenie, vybudovali sa nové prezliekarne a hygienické zariadenie. Hracia plocha bola opatrená zábradlím a boli vybudované priestory pre bufetový predaj.