Mapa: Futbalový štadión - Tvrdošín

49.327177 N 19.555632 E, zobraziť najkratšiu trasu
Nachádza sa v mestskej časti Krásna Hôrka. Disponuje veľkým areálom, ktorý sa skladá z futbalového ihriska, šatní, tribúny a pomocného ihriska. Hrávajú tu svoje domáce zápasy družstvá ŠK Tvrdošín. Ihrisko slúži aj na organizovanie rôznych športových podujatí, či už pre deti alebo dospelých. Slúži aj na organizovanie rôznych kultúrnych akcií, akými sú Dni mesta, Orava Rock Storm, Orava fest a pod.