Kam na výlet: gr.kat. kostol sv. Juraja - Hlivištia

Hlivištia 1
48.805755 N 22.218422 E, zobraziť najkratšiu trasu
V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol sv. Juraja postavný v roku 1898 a bol 1. 1. 1988 evidovaný ako hnuteľná národná kultúrna pamiatka. Je postavený v novobarokovom slohu. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. 
V interiéri je krytá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosahujú na piliere. Fasády sú členené lizénami s polkruhovo ukončenými oknami. 
Štítové priečelie má barokovo vykrojené krídla, veža je členená lizénovým rámom a je krytá cibuľovitou laternou strechou. 
Nad vstupným porálom je malé okno s klenákmi a do omietky vrytým letopočtom, datujúcim stavbu. 
V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bola pristavená sakristia.

 

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet