Handmade podnikanie

Podujatie Bratislava

Handmade podnikanie

Patríte medzi kreatívnych handmade tvorcov, no neviete ako naštartovať svoj vlastný biznis? Slovak Business Agency pre vás v rámci prípravy projektu Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, pripravila workshop, na ktorom sa dozviete, ako zarábať online predajom handmade výrobkov.

Na čo sa môžete počas workshopu tešiť?

• Špecifikácie online predaja
• Komunikácia a propagácia na facebooku a ďalších sociálnych sieťach
• Ako sa zviditeľniť na handmade portáloch
• Vlastná webová stránka, blog a e-shop
• Komunikácia so zákazníkmi
• Tipy a triky

Kto je tvoj lektor?
Petra Rusnáková - tvorí handmade výrobky a vlastní e-shop s kreatívnym materiálom. Okrem toho vymýšľa postupy a návody pre všetkých tých, ktorí chcú byť úspešní vďaka svojej šikovnosti a tvorivosti. Taktiež je autorkou e-booku „10 tipov kde na internete predávať svoje handmade výrobky“.

Kedy:
13.12.2016, 16:30-18:30 hod.

Kde:
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Podmienky:
Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým bydliskom v Bratislavskom kraji.

Prečo iba Bratislavský kraj?
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

Prečo nepodnikateľ?
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

REGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/iNte8V
Ukončenie registrácie: 12.12.2016

Kontakt:
ap@npc.sk

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 13. Decembra 2016 16:30
Dátum ukončenia podujatia: 13. Decembra 2016 18:30
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Handmade podnikanie

Fotografie
Podobné podujatia
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatiePsychické a mimozmyslové schopnosti človeka
CULTUS RUŽINOV/sála č.271, Ružinovská 28, Bratislava, Bratislava
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reziliencia – emočná odolnosť
Overené podujatieReziliencia – emočná odolnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Večer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS
Overené podujatieVečer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava