HASIČSKÁ SÚŤAŽ V POŽIARNOM ÚTOKU

Podujatie Liptovská Lúžna

HASIČSKÁ SÚŤAŽ V POŽIARNOM ÚTOKU

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Lúžna Vás srdečne pozýva na pohárovú Hasičskú súťaž v netradičnom požiarnom útoku a požiarnom útoku hurá systémom.

Program:
15:00 Zábavné hry pre deti, požiarny útok v podaní najmenších hasičov
16:00 Súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku (netradičným spôsobom a hurá systémom)
19:00 Vyhodnotenie súťaže hasičských družstiev
19:30 Voľná zábava pri tanečnej hudbe

Prezentácia družstiev: do 15:30 hod.

Súťažné kategórie: muži, ženy (v prípade zmiešaného družstva toto štartuje v kategórii muži)
Súťažné družstvo si môže v prípade potreby zapožičať jedného pretekára z iného súťažného družstva štartujúceho na súťaži.
Súťažný terén: trávnatý
Poradie štartu: súťažné družstvá budú zaradené do štartovnej listiny podľa poradia prezentácie (domáce družstvo DHZ Liptovská Lúžna si vyhradzuje právo štartovať ako prvé)
Terče: sklopné so svetelnou signalizáciou
Časomiera ručná: 3 ks stopiek, ako výsledný sa berie stredný čas
Družstvo pri oboch požiarnych útokoch tvorí 7 členov v jednotnej ústroji, ktorá musí prekrývať ramená a kolená. Obuv môže byť športová. Povinná je ochranná prilba, opasok je možné použiť, ale nie je povinný.
Výzbroj: každé zo zúčastnených družstiev použije vlastné náradie.
Počet pokusov: Jeden pokus v každej kategórii.
Opakovanie pokusu: Len ak vznikne závada na vecných prostriedkoch, ktoré dodal usporiadateľ súťaže, nie na svojom náradí. V prípade zlého štartu (predčasné vybehnutie) možnosť jedného opakovaného štartu.
Zranenia: Následky zranení, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou na súťaži znáša vysielateľ. Organizátori zabezpečia zdravotnú službu. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia je zakázané členom súťažných DHZ pred súťažou a počas nej požívať alkoholické nápoje. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepripustiť na štart družstvo, ktorého členovia budú zjavne pod vplyvom alkoholu.
Občerstvenie: možnosť zakúpenia v bufete
Štartovné: 10,00€ na jedno súťažné družstvo v niektorej zo súťaží, ak sa družstvo prihlási do oboch súťaží (netradičnej aj hurá systémom) štartovné spolu je 15,00€.
Ocenenie: Súťažné družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach dostanú poháre.
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 28.07.2019 na uvedený kontakt: Kamil Weiss tel. 0908 237 522 alebo e-mail: weiss@safirs.sk

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.