HASIČSKÉ DEDIČSTVO

Podujatie Liptovské Sliače

HASIČSKÉ DEDIČSTVO

Občianske združenie Dráčik a Obecný úrad Liptovské Sliače pozývajú všetkých priaznivcov a sympatizantov hasičstva na VIII. ročník ojedinelej pohárovej súťaže historických hasičských motorových striekačiek PPS-8 pod názvom Hasičské dedičstvo.

Príďte objaviť a zaspomínať si na krásu hasičského športu minulého storočia.

Pohárová súťaž je organizovaná za účelom zachovania tradičných hasičských ukážok z druhej polovice minulého storočia, tak ako to robili naši otcovia a starí otcovia. Cieľom tejto akcie je zachovať krásu vtedajšieho hasičského športu, spropagovať mladšej generácii historickú techniku a v neposlednom rade zabaviť sa a utužiť kolektív medzi kolegami hasičmi.

Predpokladaný časový harmonogram:
13:00 – 13:30 prezentácia družstiev
13:30 – 13:45 otvorenie súťaže, 
14:00 – 16:00 plnenie disciplíny
16:30 vyhodnotenie a ukončenie súťaže

Prihlášky: Uprednostňujeme telefonické prihlásenie družstva najneskôr do 15.06.2016na tel. čísle 0905 583 668  – p. Miroslav Caban. Prihlášku s menným zoznamom súťažiacich a ich podpismi vyplní súťažné družstvo pred zahájením súťaže pri prezentácii. 

Družstvo: Tvorí maximálne 8 členov, resp. členiek /družstvo môže byť aj zmiešané/. Minimálny počet v družstve môže byť 5 členov. Nižší počet členov je na úkor daného družstva a nezohľadňuje sa pri hodnotení. 

Štartovné: 7,00€ / 1 družstvo (platí sa pri prezentácii družstva)

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia