Mapa: Hasičské múzeum Martin-Priekopa - Martin

Hasičské Múzeum, SIM Priekopa bývalé vojenské sklady, Martin
49.105202 N 18.943305 E, zobraziť najkratšiu trasu
História podujatí - Hasičské múzeum Martin-Priekopa
Hasičské dni 2017
Hasičské dni 2017
Hasičské múzeum Martin-Priekopa, Martin
Hasičská zábava
Hasičská zábava
Hasičské múzeum Martin-Priekopa, Martin