Hlavná púť na Hore Zvir

Podujatie Litmanová

Nádherné prostredie Hory Zvir Vás pozýva k stíšeniu a hlbokej modlitbe počas augustovej hlavnej púte. Každoročne si na Hore Zvir pripomíname počas hlavnej púte prvé zjavenie Panny Márie, ktoré sa udialo v lete pred 29 rokmi. Ani tohto roku tomu nebude inak. Na toto miesto chodia pútnici nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Hľadajú tú pokoj v duši alebo sa prídu osviežiť vodou z prameňa Jána Krstiteľa a pokochať okolitou prírodou.  
Meno organizátora: Litmanová
Fotografie
Podobné podujatia