Hlohovecký odber krvi

Podujatie Hlohovec

Hlohovecký odber krvi

...dar, ktorý nestojí nič, ale znamená všetko...

Mesto Hlohovec a NTS Trnava
Vás pozývajú na 86. Hlohovecký
odber krvi dňa 4.9. 2019

Informácie: 0905 305 686

Fotografie
Podobné podujatia