Hodnoty - vedecká hračka

Podujatie Nové Zámky

Hodnoty - vedecká hračka

Od 5. do 23. apríla 2016 bude v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sprístupnená interaktívna výstava pod názvom „Hodnoty – vedecká hračka“, ktorej cieľom je priblížiť rôzne prírodne zákonitostí a javy deťom starším ako 3 roky, žiakom a študentom základných a stredných škôl formou poznávacej hry za pomoci rozmanitých vedeckých hračiek.

Na výstave sa môže každý návštevník do vôle pohrať a popritom si vyskúšať a overiť svoj odhad veľkostí niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, dĺžka, čas, koncentrácia, ...) a uvedomiť si mnohé všeľudské osobné hodnoty (život, človek, zdravie, láska, priateľstvo, rodina, práca, peniaze, šťastie, vzdelanie, múdrosť, umenie, príroda, viera, sloboda, hry a hračky), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel na posteroch.

Cieľom výstavy „Hodnoty – vedecká hračka“ je popri hre s vedeckými hračkami a hlavolamami nasmerovať záujem návštevníkov na pozorovanie a nenásilné experimentovanie cez odhad veľkostí fyzikálnych jednotiek, a pritom súčasne:
- prezentovať tvorivé aktivity občianskeho združenia Vedecká hračka so zámerom vytvoriť Slovenské centrum pre hru a hračku, - poukázať na využiteľnosť hier a hračiek v edukácii, - nachádzať/využiť a prezentovať originálne výstavno-múzejnícke prostriedky, ...

Výstavu „Hodnoty – vedecká hračka“ pripravilo banskobystrické občianske združenie Vedecká hračka. Vernisáž výstavy bola v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 2. 2. 2009 a do konca roka 2015 bola reinštalovaná v 35 slovenských mestách a obciach. Na interaktívnych výstavách občianskeho združenia Vedecká hračka sa v 196 mestách a obciach Slovenska pohralo viac ako 1,1 milióna, najmä mladých, návštevníkov a vyše pol milióna ľudí bolo na rôznych show a prezentáciách vedeckých hračiek.
K dispozícii je vyše 100 hračiek a hlavolamov z 22 štátov a 7 pôvodných fyzikálnych experimentov na odhad fyzikálnych hodnôt (napr. čokoládový Newton). Výstava je určená predovšetkým žiakom a pedagógom základných a stredných škôl, rodinám s deťmi staršími ako 3 roky.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.