Horský beh na Záruby

Podujatie Smolenice

Horský beh na Záruby
Pridať do môjho kalendára
Športové podujatia, Bežecké podujatia
Ďalšie podujatia v meste Smolenice

Horský beh na Záruby

Horský beh
Horský beh na záruby
Kondičné tréningové centrum P+P Partner na Jahodníku,
sobota 15. 6. 2019 o 10.00

Usporiadateľ: P+P PARTNER a HOSPITALITY TRIATHLON TEAM
Štart pretekov: Kondičné tréningové centrum P+P Partner na Jahodníku
Prezentácia: ‐ 15.6.2019 od 8.00 hod. – 9.45 hod.
‐ najneskôr 15 minút pred štartom
Trat pretekov: lesné cesty a chodníky
Informácie: Patrik Partl, mail: patrik.partl@post.sk
Aktuálne informácie: fb : P+P partner
fb : Horský beh na Záruby
Kategórie :
Muži - 15 km bez rozdielu veku
Ženy - 15 km bez rozdielu veku

Štartovné:
Platba na mieste
- 10 €

Šatne, WC : v areáli kondičného tréningového centra P+P partner na Jahodníku
Ceny: Absolútne poradie muži, ženy :
1. hodnotné ceny
2. hodnotné ceny
3. hodnotné ceny

Časový harmonogram:
Štart: 10.00 hod
Vyhlásenie víťazov sa uskutoční ihneď po dobehnutí posledného pretekára.

Meranie časov a výsledky:
Meranie zabezpečuje firma Solarun
Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke centra. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom neoficiálnom čase.
Pravidlá:
Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží SAZ a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz lekára určeného organizačným výborom podujatia. Akékoľvek sprevádzanie, resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom, sa považuje za nedovolenú pomoc
Protesty:
Protesty sa musia podať ústne rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov.

Upozornenia pre pretekárov:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia). Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.
aktuálne informácie – fb: P+P Partner
fb: Horský beh na Záruby
Fotografie
Podobné podujatia