Hory, cesty, ľudia

Podujatie Bánovce nad Bebravou

Hory, cesty, ľudia

Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou a MsKS
organizujú 15. ročník podujatia "Hory, cesty, ľudia".

Kedy: 5. marca 2016 od 10.00 h
Kde: MsKS Bánovce nad Bebravou 

Vstupné: 2,50 € - v cene tombola (členovia KST, FK, SVTS, JAMESU: 2 €)

Fotografie
Podobné podujatia