HoryZonty 2019

Podujatie Trenčín

HoryZonty 2019

Festival HoryZonty je multižánrové podujatie, ktorého súčasťou sú projekcie filmov s outdoorovou tematikou, prezentácie hostí, besedy, workshopy, tvorivé dielne, výstavy, fotosúťaž a súťaž slovenských neprofesionálnych filmov, športové súťaže a rôzne sprievodné podujatia.

7. 11. o 19:00 – 9. 11. o 22:00

Fotografie
Podobné podujatia