HUDOBNO ZÁBAVNÝ PROGRAM K MESIACU ÚCTY K STARŠÍM

Podujatie Dolný Kubín

HUDOBNO ZÁBAVNÝ PROGRAM K MESIACU ÚCTY K STARŠÍM

pozývame seniorov mesta Dolný Kubín na hudobno zábavné popoludnie s OTTOM WEITEROM

16. 10. 2018 / 16,30 | divadelná sála

Fotografie
Podobné podujatia