Podujatia, akcie Humenné

Adresa - Mestský úrad
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
Kontakty
Telefón: 057 786 32 18, 786 32 11,775 28 13-15
E-mail: msuhumenne.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 06.02.2023
Položky 17 (celkovo 7)
Fotografie z podujatí v obci Humenné
Pridať fotografie
História podujatí

V kultúrno-spoločenskom živote zohráva hlavnú úlohu mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizáciou zriadenou Mestom Humenné. V jeho budove sídli aj Kino Fajn a mestom zriadená lokálna televízia, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje aj informovanosť o kultúrnych, športových, umeleckých, vzdelávacích, náboženských a voľnočasových aktivitách na území mesta. V blízkosti sa nachádza amfiteáter s kapacitou 2000 miest, ktorý je dejiskom rôznych koncertov a festivalov a Galéria mesta Humenné. V meste pôsobia Centrum voľného času Dúha, Vihorlatská hvezdáreň a Vihorlatská knižnica, ktoré sú taktiež stánkami kultúrneho života a významnou súčasťou je Vihorlatské múzeum, ktoré sídli v renesančnom kaštieli.

K pravidelným podujatiam, ktoré organizuje mesto Humenné patria:

Cykly vážnej hudby:

-         Humenská hudobná jar, máj

-         Humenské organové dni Štefana Thomána, júl

-         Jesenný koncertný cyklus, október

Ostatné:

-         Stavanie mája a prvomájové oslavy, máj

-         Švejkove pivné dni, máj,

-         Medzinárodný deň detí, 1. jún,

-         Kultúrne leto, jún – august,

-         Neber drogy, ber hudbu – koncert pre mladých,

-         Humenský jarmok, august,

-         Humenský toliar – folklórny festival – amfiteáter, august,

-         Pamätný deň mesta Humenné, september,

-         Strieborný večer – kultúrno-spoločenské podujatie pre seniorov, október,

-         Mikulášsky program spojený s rozsvietením jedličky, 6. december,

-         Humenské vianočné trhy, december,

-         Oslavy Silvestra na námestí, 31. december,

-         Pietne akty pri príležitosti oslobodenia štátu (máj), mesta (november), výročia SNP (august).

Viaceré významné osobnosti spoločenského, vedeckého, umeleckého ale aj duchovného života nazývajú Humenné svojím domovom, či rodiskom. Vďaka vlastnej práci, odhodlaniu a poslaniu dokázali pozitívne ovplyvniť myslenie ľudí, zaslúžili sa o rozvoj kultúry, šírenie dobrého mena a kladného obrazu o tomto regióne doma i v zahraničí. Mnohým už boli udelené rôzne ocenenia mesta (čestné občianstvo, verejné pocty a vyznamenania, cena mesta alebo cena primátorky). K najznámejším patria:

-         J.E. Jozef Kardinál TOMKO – kardinál rímskokatolíckej cirkvi, nar. v Udavskom

-         J.E.Mons. Bernard BOBER – košický arcibiskup – metropotila, nar. v Zbudskom Dlhom,

-         Mikuláš KLIMČÁK – akademický maliar, nar. v Humennom,

-         Vladyka Ján BABJAK – prešovský arcibiskup – metropolita, nar. v Hažíne n/Cirochou,

-         Michal KOVÁČ – 1. preziden SR, nar. v Ľubiši,

-         Peter BREINER – hudobný skladateľ, klavirista, dirigent, nar. v Humennom,

-         Lýdia ECKHARDT – módna návrhárka, nar. v Humennom,

-         Marián ČEKOVSKÝ – hudobník, skladateľ, komik, moderátor, nar. v Humennom,

-         Juraj DOJČ, fotograf, nar. v Humennom,

-         Štefan GUZANIN, Doc. MUDr. CSc. – plastický chirurg, nar. v Humennom,

-         Štefan BABJAK – operný spevák, nar. v Humennom,

-         Arthur BELLER – obchodník, nar. v Humennom,

-         Štefan THOMÁN – klavírny virtuóz a hudobný pedagóg, nar. v Humennom,

-         Ladislav GROSMAN – spisovateľ, nar. v Humennom,

-         Belo POLLA – historik, archeológ, nar. v Humennom,

-         Orest DUBAY – akademický maliar, nar. vo V. Poľane.

 

V meste Humenné sú široké možnosti športového vyžitia. Sú zabezpečované mestskou organizáciou - Správou rekreačných a športových zariadení Humenné alebo cestou organizovaného športu.

K najvýznamnejším športovým odvetviam, ktoré sa aktívne podieľajú na športovom dianí v meste patrí futbal, hokej, tenis, plávanie, atletika, futsal, volejbal, stolný tenis, taekwondo, box, basketbal a šachy. Šport na území mesta je realizovaný prostredníctvom športových klubov, a to  amatérskej alebo profesionálnej úrovni.

Mesto má vybudovaný športový areál, v ktorom sa nachádza zimný štadión, mestská športová hala, kúpalisko, futbalový štadión a tenisové kurty.

Podujatia v obci Humenné. Sekcia tradičné podujatia.

 

FARSKÝ PLES
HUMENSKÉ VIANOČNÉ TRHY
Humenský jarmok
HUMENSKÝ TOLIAR
MAJÁLES
Októberfest Humenné
Reprezentačný ples
VALENTÍNSKY MLÁDEŽNÍCKY PLES

 

Organizujete podujatia v obci Humenné ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Humenné. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1909, Školská knižnica, Dargovských hrdinov 19, 057/7763159,

- 3998/2000-400/1910, Školská knižnica, Štefánikova ul. 31, 057/7752306,

- 3998/2000-400/1913, Školská knižnica, Komenského 1, 057/7754053,

- 3998/2000-400/1881, Školská knižnica, Lesná 909/28, 057/7752930,

- 3998/2000-400/0069, Vihorlatská knižnica, Nám. slobody 50, 057/63517,

- 3998/2000-400/1898, Školská knižnica, Laborecká 66, 057/7767793,

- 3998/2000-400/1900, Školská knižnica, Hrnčiarska 13, 057/7754825,

- 3998/2000-400/1905, Školská knižnica, Ul. SNP 1, 057/63084,

- 3998/2000-400/1906, Školská knižnica, Kudlovská 11, 057/7752027,

- 3998/2000-400/1908, Školská knižnica, Podskalka 58, 057/7767791,

- 3998/2000-400/1912, Školská knižnica, Brekov, 057/7722837,

- 3998/2000-400/1914, Školská knižnica pri Gymnáziu arm.gen. L. Svobodu, Komenského 4, 057/7753826,

- 3998/2000-400/1915, Školská knižnica, Mierová 1973/79, 057/7752734,

- 3998/2000-400/1916, Školská knižnica pri OA Humenné, Štefánikova 39, 057/7752432,

- 3998/2000-400/1917, Školská knižnica, Štefánikova 20, 057/7762559,

- 3998/2000-400/1918, Školská knižnica, Družstevná č. 1737, 057/7752989,

- 3998/2000-400/1919, Školská knižnica Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 057/7755144,

- 3998/2000-400/2267, Školská knižnica, Lipová 32, 057/7754339,

- 3998/2000-400/3456, Knižnica Vihorlatského múzea v Humennom, Námestei slobody 1, 057/7752240,

- 3998/2000-400/3535, Knižnica Štátneho zdravotného ústavu, 26. novembra 1507, 057/7753141,

- 3998/2000-400/3586, Vzdelávacie stredisko - lekárska knižnica, nemocničná 7, 057/7706374,

- 3998/2000-400/3587, Pacientska knižnica NsP, nemocničná 7, 057/7706580,

- 3998/2000-400/3788, Školská knižnica pri CVČ Dúha, Nám. slobody 48, 057/7722744,