HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM

Podujatie Ružomberok

HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM

Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku v spolupráci s uznávaným klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom Vás pozýva na II. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú srdcom.

Časový harmonogram:

07:00 – 08:10 prezentácia súťažiacich v Tanečnej sále SZUŠ Jánoš (Mostová 4, 2. poschodie)
08:30 slávnostné otvorenie súťaže v Synagóge

S programom súťaže budú všetci oboznámení pri prezentácii. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov bude nasledovať Koncert Richarda Rikkona a víťazov jednotlivých kategórií. Skladby, ktoré víťazi kategórií zahrajú na koncerte vyberie odborná porota.

Účastníci súťaže budú hodnotení v pásmach: zlaté, strieborné, bronzové. Okrem toho budú tiež vyhlásení víťazi každej kategórie a laureát súťaže. Víťaz každej kategórie dostane finančnú odmenu v sume 50,00€. Súťaž je jednokolová.

Bližšie informácie: Mgr. Mária Pašková 0905 155 991, e-mail: hviezdyhrajusrdcom@skolajanos.sk

Fotografie
Podobné podujatia