Iné podujatia dňa: 21.10.2019

Dnešné podujatia
Ekonomie Sexu - Radim Uzel
Ekonomie Sexu - Radim Uzel
DK Zrkadlový háj, Bratislava
Tvorivá dielňa pre žiakov a študentov
Tvorivá dielňa pre žiakov a študentov
Hornonitrianska Knižnica, Prievidza
Zajtrajšie podujatia
3T v divadle
3T v divadle
Mestské divadlo, Žilina
Podujatia v ďalšom období
Položky 142 (celkovo 70)