Instagram – objav nové biznis nástroje

Podujatie Bratislava

Instagram – objav nové biznis nástroje

O Instagrame, ako online platforme na zdieľanie fotografií a videí, ste už zrejme počuli. Viete však, že táto mobilná aplikácia Vám ponúka viac ako zábavu? Ak uvažujete nad rozbehnutím biznisu a ste Insta-začiatočník, prihláste sa na náš seminár! Náš skúsený lektor Vám predstaví Instagram ako skvelý reklamný nástroj, ktorý môžete využiť na propagáciu budúcej značky, služby či produktu.
ČO SA NA SEMINÁRI DOZVIETE?
- ako funguje Instagram, a na čo slúži?
- tipy, triky, príklady ako Instagram používať
- reklama na Instagrame

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ladislav Bóna alias Shadex pôsobí ako online video špecialista v produkčnej spoločnosti Playground13, a je tiež spolutvorcom Youtube stratégie pre televíziu Markíza. Video stratégie vytváral aj pre developerskú spoločnosť CORWIN. Na pravidelnej báze bloguje pre mesačník Stratégie. Ako spíker prednáša na rozličných marketingových konferenciách a v reklamných agentúrach ako Triad Advertising, či v PR agentúre Seesame.

KEDY?
31.1.2018, 17:00 - 19:00 hod.

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE TU: http://bit.ly/objavinstagram
Ukončenie registrácie: 30.01.2018
Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861
PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
*Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Vstupenky: http://bit.ly/objavinstagram
Dátum začiatku podujatia: 31. Januára 2018 17:00
Dátum ukončenia podujatia: 31. Januára 2018 19:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Instagram – objav nové biznis nástroje

Meno organizátora: Slovak Business Agency
Fotografie
Podobné podujatia
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatiePsychické a mimozmyslové schopnosti človeka
CULTUS RUŽINOV/sála č.271, Ružinovská 28, Bratislava, Bratislava
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reziliencia – emočná odolnosť
Overené podujatieReziliencia – emočná odolnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Večer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS
Overené podujatieVečer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava