INTENZÍVNA JAZYKOVÁ PRÍPRAVA NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM 1., 2. A 3. STUPŇA - ZAČIATOK

Podujatie Bratislava

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov

ak.rok 2019/2020: 02.09.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 02.09.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020


Jazyková príprava pre zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium 1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Cieľ:
Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.

25 vyučovacích hodín týždenne.

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov).


Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/intenzivna-jazykova-priprava-na-vysokoskolske-studium-1-2-a-3-stupna-10-mesiacov/

Meno organizátora: ÚJOP CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia
Večer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Overené podujatieVečer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Večer na tému KARMA JE ZDARMA
Overené podujatieVečer na tému KARMA JE ZDARMA
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Overené podujatieČaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Cafe Berlinka Budova SNG, Bratislava
LingvaFest'2019
Overené podujatieLingvaFest'2019
Ekonomická Univerzita, Bratislava