INTENZÍVNA JAZYKOVÁ PRÍPRAVA NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM 1., 2. A 3. STUPŇA - ZAČIATOK

Podujatie Bratislava

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov

ak.rok 2019/2020: 02.09.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 02.09.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020


Jazyková príprava pre zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium 1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Cieľ:
Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.

25 vyučovacích hodín týždenne.

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov).


Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/intenzivna-jazykova-priprava-na-vysokoskolske-studium-1-2-a-3-stupna-10-mesiacov/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: ÚJOP CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia