INTENZÍVNY KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA - 5 MESIACOV - ZAČIATOK

Podujatie Bratislava

Ak.rok 2019/2020: 02.09.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 02.09.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020

Intenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Cieľ:
Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.

20 vyučovacích hodín týždenne.

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru /okrem začiatočníkov/.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.


Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/5m-intenzivny-kurz/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: ÚJOP CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia