Interný koncert žiakov hudobného odboru

Podujatie Očová

Interný koncert žiakov hudobného odboru

Základná umelecká škola v Očovej Vás srdečne pozýva na Interný koncert žiakov hudobného odboru
21. 11. 2018 o 16.30 hod.
do zrkadlovej sály - Kultúrny dom Očová

Fotografie
Podobné podujatia