IV. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Raková

Podujatie Raková

IV. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Raková

Dobrovoľný hasičský zbor obce Raková a Obec Raková
Vás srdečne pozýva na IV. ročník hasičskej súťaže O POHÁR STAROSTU OBCE dňa 26. augusta 2017

miesto konania: Raková, areál zdravia u Matysa (pod hríbom)
začiatok súťaže: 14:00
prezentácia: od 13:00 do skončenia posledného útoku
kategórie: muži šport, ženy šport
štartovné: 7 € (150,-Kč)
súťažná dráha: nábeh k základni – asfaltový, trať – trávnatá
časomiera: elektronická

Súťaží sa podľa pravidiel požiarneho športu s vlastnou úpravou

Muži:
1. miesto - pohár + poukaz (80 €)
2. miesto - pohár + poukaz (60 €)
3. miesto - pohár + poukaz (50 €)

Ženy:
1. miesto - pohár + poukaz (80 €)
2. miesto - pohár + poukaz (60 €)
3. miesto - pohár + poukaz (50 €)

Súťaž prebehne na vlastné nebezpečenstvo!

Štartovné poradie podľa príchodu družstiev.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č. 0944 940 943
Občerstvenie bude možné si zakúpiť priamo v areáli.

VÝZBROJ:
- 1 ks prenosná motorová striekačka PS 12 (môže byť športová úprava)
- 2 ks nasávacie hadice s dĺžkou 2,5 m (+- 10 cm) vrátane koncoviek,
- 1 ks sací kôš so spätnou klapkou alebo ventilom bez úprav
- 1 ks rozdeľovač
- 2 ks hadíc B s dĺžkou 20 m (+- 1 m)
- 4 ks hadíc C s dĺžkou 20 m (+- 1 m),
- 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm (+-0,1 mm)
- 2 ks kľúče bez viditeľných úprav


VÝSTROJ: jednotná, opasok, prilba
tretry, turfy a kopačky povolené


PREVEDENIE POŽIARNEHO ÚTOKU:
Na prípravu základne je 5 minút, uloženie náradia ľubovoľné, medzera medzi polospojkami musí byť viditeľná alebo medzi oboma zubami musí prejsť kontrolná šablóna. To isté platí aj pre savice.
Útok sa prevádza na hurá systém. Stroj na základni môže byť vopred naštartovaný.
Prívodné vedenie pri útoku nemusí byť zašrobované a ani savica ku stroji.
Kôš musí byť ihneď po ukončení útoku alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z kade a musí byť pri vytiahnutí našrobovaný na savicu.
V prípade prasknutia hadice má družstvo nárok na opakovanie


ĎALŠIE ÚPRAVY:
Súťažné družstvo si môže požičať jedného člena z iného družstva, pričom požičaný pretekár bude bežať vo svojom materskom drese.

Za družstvo žien môže bežať muž ale len na poste strojníka,
ktorý sa počíta za požičaného člena.

Miesto konania podujatia: Raková, Žilina Region, Slovakia, Raková
Dátum začiatku podujatia: 26. Augusta 2017 13:00
Dátum ukončenia podujatia: 27. Augusta 2017 05:00
Pravdepodobné súradnice: 49.45N 18.7333E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia IV. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Raková

Meno organizátora: Hasiči Raková
Fotografie
Podobné podujatia