Podujatia, akcie Jaklovce

Adresa - Obecný úrad
Nová 464
055 61 Jaklovce
Kontakty
Telefón: 053 489 44 88
E-mail: starostajaklovce.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 02.10.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Gelnica nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Jaklovce
História podujatí

Kultúra a spoločenský život

Spoločenský a kultúrny život, zachovávanie tradícií a ich propagáciu v obci zabezpečuje :

1.     Divadelný súbor J. G. Tajovského v Jaklovciach

Je v okrese raritou, funguje nepretržite od roku 1921. Súbor nemá pevnú členskú základňu Mnohí Jaklovčania sa blysnú v jednej hre, možno rok - dva si dajú pauzu a znova ich zlákajú divadelné dosky. Hereckému umeniu sa v Jaklovciach venujú ľudia s rôznymi povolaniami. Posledných desať rokov režijne vedú súbor Marián Kandra, Milan Eliáš a Jozef Humeňanský.

Jaklovskí ochotníci sa pomenovali podľa predstaviteľa slovenského literárneho realizmu Jozefa Gregora Tajovského, v ktorého tvorbe nechýbajú ani dramatické diela mapujúce život na dedine. A práve diela takéhoto druhu boli vďačnými námetmi pre jaklovských ochotníkov. Na svojom konte majú vyše stodvadsať odohratých hier. "Medzi najčastejšie hraných autorov patrí okrem Tajovského Martin Kukučín, Fero Urbánek, Július Barč Ivan. Najväčším problémom jaklovského divadla je, že tunajší ľudia majú existenčné problémy, cestujú aj niekoľko desiatok kilometrov za prácou alebo na týždňovky, voľný čas je pre nich vzácnosťou. Za najväčší úspech jaklovskí divadelníci pokladajú účasť na 22. ročníku súťažnej prehliadky s názvom Belopotockého Mikuláš s predstavením J. G. Tajovského Matka a Hriech. S Plánkou od velikána španielskej drámy Federica Garcia Lorcu sa zase predstavili na krajskej prehliadke v Trebišove a na 3. ročníku Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Naposledy naštudovali hru vlani pod režijnou taktovkou Milana Eliáša s názvom Nikomu ani muk. Ich cieľom však nie je žať vavríny na súťažných prehliadkach. Úlohou je hrať pre ľudí nielen v Jaklovciach, ale aj v okolí.

2.     Folklórny súbor Červená chustečka v Jaklovciach

3.     Detský folklórny súbor Pustovníček v Jaklovciach

4.     Rómsky detský folklórny súbor Romano jilo (Rómske srdce)

 

Z kultúrnych pamiatok sa tu nachádza:

1. gotický kostol sv. Antona Pustovníka

2. vzácna kultúrna pamiatka v kostole - gotická Madona z Jakloviec

3.  barokový kaštieľ z 18. storočia

Pri križovatke ciest zo smerov Košice  Margecany – Gelnica sa nachádza klasicistický kaštieľ postavený v druhej polovici 18. storočia. V danom čase bol jednoposchodový a v štýle tereziánskeho baroka. Okolo roku 1920 ho prestavali. Pôvodne slúžil ako rodinné sídlo jednej z vetiev grófskeho rodu Csákyovcov. Kaštieľ je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve, stojí prázdny a s výnimkou vonkajšej obhliadky nie je verejnosti prístupný.

Historik Belo Polla v knihe Hrady a kaštiele na Východnom Slovensku dáva vznik kaštieľa do spojitosti so starou jaklovskou vetvou rodu Jekelfaluši (Jekelfallusy). Podľa spomienok obyvateľov obce však Jekelfalušiovcom patrila zemianska kúria, v ktorej sa dnes nachádza komunitné centrum. Z historického hľadiska bola jaklovská vetva Jekelfalušiovcov najchudobnejšia a viac ako majetok ju zdobilo len jej meno. Už v roku 1700, teda pred postavením kaštieľa, žili na dlh a okrem samotnej kúrie boli ich majetky v zálohe iných šľachticov a zemanov. Na živobytie si zarábali ako úradníci v službách spišského župana.

Podľa tradovaných spomienok najstarších obyvateľov sa posledný majiteľ kaštieľa – Karol Csáky – pýšil tým, že tento objekt nechala postaviť jeho rodina. Táto vetva rodu Csákyovcov ovládala hospodárstvo Jakloviec a širšieho okolia už od čias vymretia rodu Turzovcov (Thurzovcov), teda od roku 1636. Csákyovci v Jaklovciach okrem kaštieľa a pozemkov vlastnili aj pálenicu, žrebčinec a mlyn.  Okolie kaštieľa krášlil park s veľkým skleníkom,  dve  jazerá a  ovocné sady.


Karol Csáky sa v roku 1926 rozhodol kaštieľ a majetky v Jaklovciach, v Opátke a Kojšove vymeniť s Košicami. Išlo pravdepodobne o jednu z rozsiahlych sprostredkovaných výmen majetkov medzi novou Československou republikou a Maďarskom, ktoré sa uskutočňovali v rámci vysporiadania tých starých maďarských šľachtických rodov, ktoré sa rozhodli Československo opustiť. (Majetky rodov, ktoré opustili územie Československa ešte pred vznikom republiky, boli prerozdelené roľníkom v rámci pozemkovej reformy.)

Karol Csáky za svoje statky na dolnom Spiši požadoval vinice a lesy vo Forró a Garande, čo mu Košice sprostredkovali a doplatili ešte štyri milióny československých korún. Týmto sa stali novým majiteľom kaštieľa Košice.

Dnes tu park, jazerá a ovocné sady nenájdete. Na ich mieste sa nachádzajú cesty, benzínová pumpa a nová zástavba domov. Csákyho kaštieľ sa nachádza na Gotickej ceste.


4.  baroková  kaplnka  sv.  Jána  Nepomuckého,  vybudovaná  rodinou  Jekelfalussyovcov  v  roku 1772

5. klasická kúria z 1. polovice 19. storočia

Pôvodný gotický kostol sv. Antona sa prvý raz spomína v listinách v r. 1297. Po neskorších prestavbách je dnes sakristiou chrámu. Dnešná svätyňa bola postavená neskôr, tiež v gotickom slohu s lomenou klenbou, oddelená gotickým víťazným oblúkom od chrámovej lode, zrenovovaný v roku 1872, v rokoch 1973 - 1975 opravovaný pod dohľadom  Pamiatkového  ústavu  Prešov.

V interiéri kostola sv. Antona vzácna kultúrna pamiatka - gotická socha Madona z Jakloviec, rezbárske  dielo  Majstra  Bielej  Madony  z  Toporca,  neznámeho  majstra  tvoriaceho  na  Spiši približne v rokoch 1425 - 1465. Madona z Jakloviec je ozdobou kostola sv. Antona v našej obci už  viac ako 550 rokov. 


Šport

Okrem bohatého kultúrneho života v obci Jaklovce existuje i športový život. Dlhoročnú tradíciu má miestny futbalový klub. Obecný futbalový klub a obec organizujú futbalový turnaj internacionálov.

V obci existujú i ďalšie možnosti športového vyžitia, ako napríklad tenis, volejbal, zumba  a pod.  V Ružíne je možnosť prevádzkovania vodných športov. V neďalekých Krompachoch obce sa nachádza rekreačné stredisko Plejsy s možnosťou využívania zimných športov.

V obci pôsobí kynologický klub Severan, ktorý sa venuje športovaniu so psami (mushing, weight pulling, agility). Kynologický klub organizuje pravidelne „Kynologický deň“ venovaný ukážkam a súťažiacim so psíkmi spolu s bohatým kultúrnym programom, ako aj ďalšie akcie v priebehu roka. Raz ročne organizuje miestna skupina nadšencov cyklopreteky „Jakľofski bicigeľ“. 

Cestovný ruch

Územie obce spadá do rekreačného územného celku Volovské vrchy a do nadregionálneho strediska turizmu, v ktorom poloha pri vodnej nádrží Ružín poskytuje dobré podmienky pre rekreáciu. Prírodné prostredie riešenej obce má vytvorené dobré  predpoklady aj na rozvoj cestovného ruchu vo vidieckom prostredí, najmä v oblasti rozvoja cykloturistiky, turistiky a v menšej miere i vodného turizmu a rybolovu.

Obcou prechádza červená turistická trasa vedúca do Volovských vrchov ku horskej chate Energetik Plejsy pod Krompašským vrchom (1025 m n.m.). Začína tu i zelená turistická trasa, ktorá vedie na vrch Šľuchta (781 m n.m.). Obec je taktiež dobrým východiskom k Ružinskej priehrade, na výhľadový vrch Čierna hora (1025 m n.m.) a na vrch Roháčka (1028 m n.m.), ktorý je najvyšším vrchom pohoria Čierna hora.

Obec Jaklovce sa nachádza na trase Hnileckej cyklomagistrály (0 km Dedinky - 5 km Mlynky - 7.7 km Hnilec - 14.6 km Nálepkovo - 9.8 km Švedlár - 7.5 km Mníšek n/Hnilcom - 15.6 km Gelnica - 2.2 km Mária Huta - 3.3 km Jaklovce - 2.9 km Margecany). Hnilecká  cyklomagistrála  (HCM)  prechádza  malebným  údolím  rieky  Hnilec,  lemovaným  lesnými  masívmi  Slovenského  rudohoria.  Spája dve umelé vodné nádrže – Palcmanská Maša pri Dedinkách a Ružín pri Margecanoch – a dve významné strediská cestovného   ruchu. Patrí do kategórie nenáročných, pohodlných cyklomagistrál, ktorú zdolá každý cykloturista a cyklista. V dĺžke necelých 70 km prechádza 11 obcami. V niektorých sa zachoval autentický život vidieka s prvkami pôvodnej architektúry, napríklad baníckymi domami v Rakovci, drevenicami v Mlynkoch, v Hnilci či vo Švedlári, s cirkevnými i svetskými budovami historického významu predovšetkým v strednej a dolnej časti Hnileckej doliny. Pohodlnejšie  je  Hnileckú  cyklomagistrálu  absolvovať  z  východiska  v  Dedinkách,  pretože  jej  trasa  má  rovnomerne  klesajúci  charakter  až  do  druhého  východiska  v Margecanoch. Iba za Sykavkou je potrebné prekonať krátke strmé stúpanie, možno aj tlačením bicykla.  Cyklomagistrála je vedená po cestách z väčšej časti s asfaltovým  a penetrovaným povrchom, len v úseku Sykavka - Hnilec v dĺžke 3,3 km a v lokalite nad Pekliskom v dĺžke 1,5 km po spevnenej ceste. Predovšetkým v jej hornej časti je možné využiť lokálne cyklotrasy buď na obohatenie zážitkov, alebo pre spestrenie náročnosti cyklotúry, či na hviezdicové cyklovýlety.

Významnejšie body HCM:

•   umelá vodná nádrž Palcmanská Maša s obcou Dedinky a jej časťou Dobšinská Maša - vodné športy (člnkovanie, kúpanie, windsurfing), rybolov, ubytovanie, stravovanie;

•   Zejmarská roklina v časti obce Mlynky - Biele Vody, odbočka po modrej cyklotrase 2851;

•   v obci Mlynky a v jej miestnych častiach možnosť ubytovania, stravovania, občerstvenia; artefakty baníckej činnosti;

•   v obci Nálepkovo kultúrne pamiatky: Radnica - barok z konca 18.stor., kat.kostol sv. Štefana kráľa - barok z r. 1770-1781, ev.a.v. kostol – barok.-klasistický z r. 1785,  zvonica; možnosť občerstvenia;

•   obec Švedlár - technická pamiatka gáter v prevádzke, kostol sv. Margity (kat.) pôvodne gotický z 2.pol. 14.stor. s bronzovou kazateľnicou z r.1360, kostol (ev.a.v.) klasic.  z r.1787, kultúrny stánok Spolku karpatských nemcov;

•   obec Mníšek - kat. kostol sv. Kríža (barok.-klasicis.)z r.1820, ev. kostol (klasicis.) z r.1787; možnosť odbočiť do starej baníckej obce Smolník (cca 15 km) s mnohými  vzácnymi histor. pamiatkami, po pokračovaní umelé jazero Úhorná v krásnom horskom prostredí, ubytovanie, stravovanie;

•   obec Helcmanovce - kaštieľ (klasicis.) z pol. 19.stor., kostol sv. Michala archan. (právoslávny) zo zač. 16.stor.;

•   mesto Gelnica - mestská pamiatková zóna s množstvom kultúrnohistorických pamiatok, banícke múzeum, ubytovanie, stravovanie;

•   Jaklovce – kaštieľ; Ružín – umelá vodná nádrž slúžiaca aj na aktívny oddych (kúpanie, člnkovanie, vodné lyžovanie, windsurfing, rybolov), ubytovanie, stravovanie,  tenis a pod.

Cykloturistika je v súčasnosti na vzostupe a predstavuje stále viac populárny spôsob trávenia voľného času, čomu sa prispôsobuje aj ponuka v cestovnom ruchu a v doprave. Prináša toľko žiadanú alternatívu a udržateľný rozvoj cestovného ruchu, ktorý je vhodný na spomalenie tempa a každodenného stresu, ponúka nové poznatky a zvyšuje intenzitu prežívania turistických zážitkov. Ide o formu turizmu, ktorá nezaťažuje životné prostredie a miestnym samosprávam prináša pri nízkych nákladoch oveľa viac benefitov (pracovné miesta v službách spojených s bicyklovaním). Zároveň sa sprístupňujú aj doposiaľ málo známe lokality. Oproti iným druhom dopravy, ktorých primárnym cieľom je premiestniť turistu z miesta bydliska do cieľového miesta rekreácie, je cykloturistika oveľa viac spätá s prostredím, v ktorom sa realizuje. Jazda na bicykli znamená oveľa hlbší zmyslový kontakt s prírodou, ako je tomu pri jazde automobilom.

Vodná nádrž Ružín

vznikla prehradením rieky Hornád v jeho najbúrlivejšom toku – v mieste zvanom Dolný prielom Hornádu. Týmto vznikla jedna z najkrajších vodných nádrží na Slovensku, žiaľ úplne nedocenená a nevyužitá. Ružín ukrýva nespočetné množstvo zátok, brál, nádherných zákutí, ktoré možno pozorovať zo zeme aj z vody. Jedným z nich sú napríklad “Dziery” – sústava jaskýň a skalných útvarov, nachádzajúcich sa pri ústí Trnkového jarku do Ružína, ktoré vznikli eróznou činnosťou vôd a vetra.

Košický región sa radí podľa potenciálu pre vodné športy medzi regióny so základným potenciálom pre vodnú turistiku/ vodáctvo z hľadiska dlhodobého horizontu. Ružínska priehrada (Ružín I – 3,9 km2 a Ružín II – 0,7 km2) má obmedzené podmienky na rozvoj jachtingu. Taktiež rieka Hornád je splavnou riekou čo sa týka kajakového turizmu. Úsek Čingov – Margecany je stredný úsek zjazdný väčšinou celoročne, najviac však v jarných mesiacoch. Dolný úsek Hornádu je tvorený z dvoch častí: Margecany – Ružín a Ružín – hranica s Maďarskom. Aj tento úsek je splavný prakticky celoročne s najlepšími podmienkami v jarných mesiacoch. Rýchlosť plavby sa pohybuje v rozmedzí 4-5 km/hod, čo je vhodné pre začiatočníkov. Zaujímavosťou tohto úseku je atraktívne úzke hlboké údolie pod Margecanmi. Prístup k rieke je dobrý s obmedzeniami v rámci Slovenského raja. Táborisko sa nachádza na kilometri 72,0 pri priehrade Ružín.

V rámci rekreačného potápania ako jednej z foriem vodného turizmu sa jedná o Ružín, kde max. hĺbka dosahuje 60 m. Nádrž sa nachádza v úzkom údolí medzi strmo sa zvažujúcimi brehmi, ktoré tak značne sťažujú vstup k vodnej hladine, viditeľnosť je do 8 m (leto), v zime je viditeľnosť lepšia, dno je na mnohých miestach pokryté sedimentami, no skalné zrázy padajúce aj 20 – 30 m pod vodnú hladinu tvoria nádhernú podvodnú scenériu. Nachádza sa tu viacero lokalít potápania – chatová osada Bujnisko, Pri priehradnom múre, zátoka Kameňolom, Bujnovský tunel, reštaurácia Bradan (Matlovičová, Klamár, Mika 2015).

Návštevník Jakloviec sa môže ubytovať na čerpacej stanici pohonných hmôt, v rybárskom dome a v Penzióne Skinautique club. Občerstvenie ponúka Pytliaková krčma, Pizza Valko a PUMPA Jaklovce.

Skinautique Club sa nachádza na brehu Ružínskej vodnej nádrže v katastri obce Jaklovce v okrese Gelnica, ktorú napĺňajú rieky Hnilec a Hornád. Výhodná poloha penziónu, priaznivé prírodné a klimatické podmienky umožňujú využívať služby pre športovo - rekreačné účely počas celého roka. Penzión ponúka pohodlné ubytovanie v jednoposteľových, dvojposteľových, trojposteľových izbách a v apartmánoch. Reštaurácia s barom má kapacitu do 45 miest. Kozub v reštaurácii vytvára príjemnú atmosféru pre dlhé zimné večery. V letnom období je k dispozícii záhradný gril. Návštevníci kaviarne ocenia široký výber kvalitných vín a káv. V letnej sezóne sa kaviareň rozširuje o terasu pre 30 návštevníkov s nádherným výhľadom na priehradu a športoviská.

Bývala čerpacia stanica bola zrekonštruovaná a otvorená v roku 2012, v roku 2015 získala už nová čerpacia stanica PUMPA certifikát "Dôveryhodná firma". Táto kvalitne vybavená čerpacia stanica s autoumyvárňou, poskytuje zákazníkovi nielen priestor vychutnať si jedlo v príjemne zariadenej reštaurácii s pizzériou, ale taktiež možnosť ubytovania v jednoposteľovej, dvojposteľovej izbe alebo v priestrannom apartmáne.

Podujatia v obci Jaklovce. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Jaklovce ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Jaklovce. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1969, Školská knižnica, Školská 297, 911224745,

- 3998/2000-400/4882, Obecná knižnica, Školská, 053/4894488,