Ján Juhaniak: Tour de France

Podujatie Bratislava

Ján Juhaniak: Tour de France

Vernisáž: piatok 23. februára 2018 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 24. február – 24. marec 2018
Galéria je otvorená od utorka do soboty medzi 14:00 a 17:00 hod., od 1. marca medzi 14:00 a 18:00 hod.

Výstava predstavuje doteraz neprezentovanú časť tvorby mladého vizuálneho umelca Jána Juhaniaka v podobe výberu skíc, textových a vizuálnych záznamov z jeho ciest po Francúzsku. Táto krajina predstavuje výrazný prvok nielen v jeho tvorbe ale i živote, absolvoval v nej niekoľko študijných ciest a pobytov a neustále sa do nej vracia. Už od bakalárskych štúdií používa na cestách skicár ako záznamník svojich pocitov a zážitkov z navštívených miest,
pričom pri relatívne malom formáte tohto prenosného ateliéru oceňuje najmä jeho skladnosť, nenáročnosť a odolnosť.

Hnacím motorom týchto prác je jeho spontánna vnútorná potreba zachytávať svet okolo seba i v sebe, a to nielen formou kresebných záznamov, ale aj prostredníctvom krátkych úvah či poznámok v kombinácii s kolážou, ktorá v posledných rokoch tvorí dominantu
autorových prác. Práve tu tak možno nájsť "zárodky" tém a metód, ktoré následne modifikuje a uchopuje v ďalšej tvorbe, či už ide o jeho záujem o dejiny umenia, zrkadliaci sa
v skicách z návštev galérií, multiplikáciu, negáciu alebo humor.

Autentickosť Juhaniakových skíc a koláží netkvie len v ich bezprostrednej realizácii, ale i v ich prepojení s materiálmi nájdenými priamo na mieste, či už sa jedná o noviny, knihy,
reprodukcie alebo odpad. Vytvára tak osobné mikropríbehy, mapujúc jednotlivé miesta skrze prizmu jeho osobitej imaginácie a zároveň zachytáva proces vlastného putovania v cudzej
krajine na spôsob vizuálneho cestopisu. Výrazný koncept púte s priam spirituálnym nádychom je spojený s objavovaním nielen ako so súčasťou autorského procesu, ale i vlastným osobným rastom. Inštalácia v priestore galérie vedome narába s motívom cesty,
rešpektuje vlastnosti a danosti média, s ktorým autor pracuje, rovnako ako s denníkovosťou a efemérnosťou jeho záznamov. Vystavené skicáre sa tak pretavujú do zbierky „suvenírov“
v pôvodnom zmysle slova – oproti komerčným masovo produkovaným predmetom sú jedinečnými a autentickými pamiatkami, ktoré si autor prináša zo sebou z ciest.

Jana Babušiaková

----------------------------------------
Ján Juhaniak (1990) v roku 2015 absolvoval Ateliér klasických disciplín u profesora Ľudovíta Hološku na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia absolvoval študijný
pobyt na École de recherché graphique v Bruseli a študijno-pracovnú stáž v ateliéri Vladimíra Škodu v Paríži. Svoje diela už vystavil na viacerých autorských aj skupinových výstavách na
Slovensku, vo Francúzsku, Čechách a Poľsku.

Miesto konania podujatia: Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 23. Februára 2018 18:00
Dátum ukončenia podujatia: 23. Februára 2018 20:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1451N 17.1074E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Ján Juhaniak: Tour de France

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Galéria X
Fotografie
Podobné podujatia
Petra Štefanková: Cestovateľka - Traveler
Overené podujatiePetra Štefanková: Cestovateľka - Traveler
Bratislavský hrad západná terasa, Bratislava
Petra Štefanková: Cestovateľka - Traveler
Overené podujatiePetra Štefanková: Cestovateľka - Traveler
Bratislavský hrad západná terasa, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieABC stavebníctva-Záhrada
Mestská športová hala, Prešov
LETO V MÚZEU 2021
Overené podujatieLETO V MÚZEU 2021
Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieAKVATERA
Expo Center, Trenčín