Podujatia, akcie Jarabá

Adresa - Obecný úrad
Jarabá 6
977 01 Brezno
Kontakty
Telefón: 048 619 51 12
E-mail: obecnyuradjaraba.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 19.01.2019
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Brezno nasledovné:
Ples Horehroncov
Ples Horehroncov
Spoločenský dom, Závadka nad Hronom
Obecný ples
Obecný ples
Reštaurácia S.E.M.d, Pohronská Polhora
Reprezentačný ples
Reprezentačný ples
Reštaurácia Veľké obloky, Čierny Balog
Ťapákovci
Ťapákovci
Mestský dom kultúry, Brezno
Creed II
Creed II
Kino Mostár, Brezno
Návrat domov
Návrat domov
Kino Mostár, Brezno
Poľovnícky ples
Poľovnícky ples
Reštaurácia Veľké obloky, Čierny Balog
Fotografie z podujatí v obci Jarabá
História podujatí
Malá, vysoko položená horská obec na južných svahoch Nízkych Tatier. Rozprestiera sa v úzkej a hlbokej doline potoka Štiavnička pod sedlom Čertovica pri hlavnej ceste z Pohronia na Liptov. Jarabá má menší (1593ha), avšak veľmi hornatý chotár po oboch stranách hlavnej cesty, ktorá tvorí rozhranie medzi ďumbierskou a kráľovohoľskou časťou Nízkych Tatier. Severnú časť chotára vypĺňajú južné svahy ďumbierskych rázsoch Malého Gápľa (Besnej) – 1807m, Kumštovej – 1593m a Lajštrocha – 1602m. Južnú časť vypĺňajú severné svahy Jasenku – 1329m a Beňušky – 1542m zo skupiny Priehyby. Povrch chotára budujú prevažne kryštalické bridlice. V doline Kumštová (Kunštová), na sever od obce, sú ložiská sideritových rúd s barytmi a hematitom bez praktického významu. V obci ako aj v chotárnych častiach Kumštová, Bachláč a Dolná Jarabá sú tri minerálne pramene ležiace v radiálnych vulkanických trhlinách ako zvyšky bývalých horúcich prameňov z neogénnej doby. Lesná pôda chotára zaberá viac ako 90% z celkovej plochy. Obec je typu ulicovky a pozostáva z Dolnej Jarabej (ľudove zvaná „Hámor“), Strednej Jarabej a Hornej Jarabej. Jarabá je pôvodom banícka a hutnícka obec s bohatou baníckou tradíciou, siahajúcou pravdepodobne do 14. storočia (r. 1357), čo vystihuje aj erb dediny. Podľa záznamov rímsko katolíckeho farského úradu v Brezne bola obec Jarabá ako osada známa už v rokoch 1271-1280, roku 1487 bola zaznamenaná ako filiálka Brezna, ale samostatne doložená je až roku 1540 pod názvom Jaraba a roku 1563 pod názvom Jeroba. Zvyšky intenzívnej baníckej činnosti možno badať na všetkých južných svahoch v chotári obce. Až do polovice 17. stor. sa tu ťažilo zlato a striebro, začiatkom 17. stor. tiež tzv. čierna meď s obsahom striebra. V 16.-19. stor. sa ťažila prevažne železná ruda. Historické dokumenty ukazujú, že najstaršie bane na železo boli práve na území Brezna a Jarabej. Už v 15. stor. tu boli 3 huty v tzv. hornom handle. Do roku 1546 tu mali bane a huty banskobystrický súkromní ťažiari, potom sa stal hlavným podnikateľom banský erár a Jarabá sa tak stala komorskou osadou (handlom). Koncom 18. stor. sa tu začala taviť aj železná ruda z okolia. Začiatkom 19. stor. boli v Jarabej dielne na spracúvanie surového železa patriace Hrončianskemu komplexu. Nádejný výskyt železnej rudy na začiatku 19. stor. zrodil koncepcie zbudovať Jarabú ako železiarske centrum, od čoho sa pre sklamanie v rudných zásobách a v kvalite rúd ako aj pre komunikačnú odľahlosť nakoniec upustilo. Keď v Hronci postavili roku 1804 druhú vysokú pec, výroba surového železa sa v Jarabej postupne obmedzila, napokon celkom zastavila. Prevádzkové údaje z baní v Jarabej sú do roku 1872 (štátne bane) a za roky 1891–92 (Pohornádska spoločnosť – J. K. Demuth) a posledný údaj je z roku 1912. Obyvatelia pracovali v baniach a po ich zastavení v lesoch a v okolitom priemysle. Od roku 1940 však ich počet klesol z 239 na súčasných 38. Tradičný banícky kroj zanikol s baňami začiatkom 20. storočia. Pozostával zo súkennej zelenej čiapky, z červených nohavíc, blúzne, ktorá bola biela alebo modrá, podľa toho pri akej rude baník pracoval a z remennej zástery na zadok. K  tomuto kroji sa nosili zväčša čižmy. Úbytok obyvateľstva, vhodný terén, ako aj charakter miestnych drevených i murovaných domov spôsobili, že od 2. pol. 20. stor. obec nadobúda rekreačný charakter a nadväzuje na turistickú oblasť Čertovica – Chopok-juh. Neďaleko sú významné lyžiarsko-športové centrá Čertovica, Mýto pod Ďumbierom, Tále a Chopok-juh, ale aj Bystrianska jaskyňa a Jaskyňa mŕtvych netopierov. Okolie Jarabej je bohaté na lesné plody ako aj na chránené zvieratá a rastliny.

Podujatia v obci Jarabá. Sekcia tradičné podujatia.

 

DEŇ OBCE JARABÁ

 

Organizujete podujatia v obci Jarabá ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Jarabá. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1129, Obecná knižnica, p. Brezno, 048/6195112,