JAVORINA, JAVORINA...

Podujatie Nové Mesto nad Váhom

JAVORINA, JAVORINA...

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
KLUB PODJAVORINSKÝCH RODÁKOV V BRATISLAVE
POBOČKA KLUBU PODJAVORINSKÝCH RODÁKOV
A OBČIANSKE ZDRUŽENIE JAVOR V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

Vás pozývajú na

SLÁVNOSTNÝ PROGRAM K 26. VÝROČIU VZNIKU SR A  22. VÝROČIU SLÁVNOSTI PODJAVORINSKÝCH RODÁKOV s názvom

JAVORINA, JAVORINA..,

Ktorý sa uskutoční dňa 20.1.2019 v divadelnej sále MsKS o 16,00 h

ÚČINKUJÚ:

MALÝ KOMORNÝ ORCHESTER MKO PRI MsKS V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
BELCANTO DUO BRATISLAVA

Fotografie
Podobné podujatia