JAZYKOVÁ A ODBORNÁ PRÍPRAVA NA VŠ V ANJ (VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO, ZUBNÉ LEKÁRSTVO, FARMÁCIA)

Podujatie Bratislava

Ak.rok 2019/2020: 01.10.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 01.10.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia)

Tento prípravný program, ktorý organizuje Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, je súčasťou prípravných kurzov na univerzitné štúdium pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a farmáciu v anglickom jazyku na niektorej z fakúlt medicíny alebo farmácie na vysokých školách na Slovensku. Ponúkame kurzy koncipované špeciálne tak, aby pomohli študentom zdokonaliť sa v angličtine a uistiť sa, že majú odborné predpoklady na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na už spomenuté študijné odbory.

Cieľ:
Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch potrebných na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami vysokých škúl na Slovensku v anglických programoch.

Program sa začína trojtýždňovým intenzívnym kurzom angličtiny. Po jazykovom kurze program bude obsahovať 30-32 vyučovacích hodín za týždeň a to anglický jazyk a ďalšie predmety: biológiu, chémiu a fyziku. Je tu možnosť platených konzultácií alebo individuálnych hodín z požadovaných predmetov.


Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/jazykova-a-odborna-priprava-na-vysokoskolske-studium-v-anglickom-jazyku-vseobecne-lekarstvo-zubne-lekarstvo-farmacia

Meno organizátora: ÚJOP CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia
Večer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Overené podujatieVečer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Večer na tému KARMA JE ZDARMA
Overené podujatieVečer na tému KARMA JE ZDARMA
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Overené podujatieČaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Cafe Berlinka Budova SNG, Bratislava
LingvaFest'2019
Overené podujatieLingvaFest'2019
Ekonomická Univerzita, Bratislava