JAZYKOVÁ A ODBORNÁ PRÍPRAVA NA VŠ V ANJ (VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO, ZUBNÉ LEKÁRSTVO, FARMÁCIA)

Podujatie Bratislava

Ak.rok 2019/2020: 01.10.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 01.10.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia)

Tento prípravný program, ktorý organizuje Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, je súčasťou prípravných kurzov na univerzitné štúdium pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a farmáciu v anglickom jazyku na niektorej z fakúlt medicíny alebo farmácie na vysokých školách na Slovensku. Ponúkame kurzy koncipované špeciálne tak, aby pomohli študentom zdokonaliť sa v angličtine a uistiť sa, že majú odborné predpoklady na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na už spomenuté študijné odbory.

Cieľ:
Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch potrebných na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami vysokých škúl na Slovensku v anglických programoch.

Program sa začína trojtýždňovým intenzívnym kurzom angličtiny. Po jazykovom kurze program bude obsahovať 30-32 vyučovacích hodín za týždeň a to anglický jazyk a ďalšie predmety: biológiu, chémiu a fyziku. Je tu možnosť platených konzultácií alebo individuálnych hodín z požadovaných predmetov.


Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/jazykova-a-odborna-priprava-na-vysokoskolske-studium-v-anglickom-jazyku-vseobecne-lekarstvo-zubne-lekarstvo-farmacia

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: ÚJOP CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia