Podujatia, akcie Jedľové Kostoľany

Adresa - Obecný úrad
297
951 96 Jedľové Kostoľany
Kontakty
Telefón: 037 633 82 25
E-mail: starostajedlovekostolany.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 31.01.2023
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Zlaté Moravce nasledovné:
Radošinské naivné divadlo - Madona s dieťaťom
Overené podujatieRadošinské naivné divadlo - Madona s dieťaťom
Divadelná sála Mestského strediska kultúry a športu, Zlaté Moravce
Fotografie z podujatí v obci Jedľové Kostoľany
História podujatí
Žiadny obrázok
Reprezentačný ples obce 2017
Kultúrny dom, Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany sú podhorská obec, ležiaca na západnom Slovensku, na južnom svahu Tríbečských vrchov a severných svahoch Pohronského Inovca, na hornom toku riečky Žitavy, vo vzdialenosti 35 km východoseverovýchodne vzdušnou čiarou od krajského mesta Nitra a 12 km severovýchodne od okresného mesta Zlaté Moravce. K samotnej obci prináležia vzdialené osady, nazývané štále Borisko, Bošiakov štál, Brezovo, Dolné Lúčno, Drienky, Horné Lúčno, Hujavovce (Kazimírov štál), Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemčekovce. Kataster hraničí na severe a severovýchode s katastrom obce Malá Lehota (severovýchodnú hranicu tvorí Žitava), na východe s Veľkou Lehotou (hranicou je Osný a Šibeničný vrch), na juhu s Obycami (Osná dolina a vrch Včelár) a na západe sú to Hostie s úzkym pásom katastra Skýcov.

Obec sa rozprestiera na dvoch geologicky aj vývinovo odlišných útvaroch Vnútorných Západných Karpát, ktoré sú súčasťou Karpatskej podsústavy. Vnútorné Západné Karpaty sú zastúpené skupinou jadrových pohorí, ktoré predstavuje Tríbeč, a skupinou sopečných pohorí, ktoré prezentuje Pohronský Inovec.

  1. Kostoliansko-lehotský kras je rozdelený na dva celky, oddelené dolinou Žitavice - Kostoliansky a Lehotský. V Kostolianskom celku sa časom vytvorilo niekoľko zaujímavých krasových objektov:
  2. Jaskyňa Lom (604 m.n.m.) - nájdeme ju na ťahovej gravitačnej trhline nad Levasovským štálom. Podzemný priestor má dĺžku asi 6 metrov.
  3. Jaskyňa Kamenec(538 m.n.m.) - vznikla na puklinách blokového rozpadu vápenca. Vypína sa asi 150 metrov nad okolitými dolinami. Pomedzi skrasovatené vápencové puklinové chodby je možné preniknúť asi 35 metrov.
  4. Jaskyňa Horné Lúčno (560 m.n.m.) - je to stará priepasťová jaskyňa, vzniknutá prevalením stropu skrasovatenej pukliny. Nachádza sa približne 100 metrov nad osadou Horné Lúčno, na úpätí Skalky. Hĺbka je 16 metrov a celková dĺžka 40 metrov.

Vďaka svojej polohe dáva obec dobrý predpoklad pre rozvoj turistiky v obci a jej okolí.Obec samotná dáva možnosti oboznamovania sa s jej bývalou architektúrou, z ktorej sú už síce len malé pozostatky. V slávnostných chvíľach ešte možno vidieť kroj. No aj samotná príroda v obci a jej okolí dáva dobrý predpoklad pre pestovanie turistiky.Vstup do obce prechádza ústím Ostnej doliny, popod Prítkovú, kde ešte možno vidieť zbytky starej lesnej železničky. Cesta vedie popri Mlyne, keď sa pokračuje po ceste popri Žitave, na pravej strane sa vypína Hradište (440 m), na vrchu ktorého bolo údajne staré hradisko. (Tak je označené na starších turistických mapách). Takmer polovica chotára obce je ohraničená Topoľčianskou oborou, kde možno vidieť jeleniu zver, srnčiu zver, diviačiu zver a v Malej obore v posledných rokoch aj muflóny.

Ďalej cesta  vchádza do kaňonovitého údolia, kde Žitava oddelila od Pohronského Inovca andezitovú skalu, na ktorej  stojí veža Túrňa s jej zbojníckou históriou. Ďalej cesta vedie do údolia Žitavy, nazývaného Cigánska dolina, ale miestne  nazývaného aj Drienovská dolina.  V horenej časti doliny sa na pravej strane cesty nachádza rekreačné stredisko s chatovou oblasťou – Uhliská. Na ľavej strane je dolina Žitavice, kde na jej hornom konci sú Žiare s poľovníckou chatou a rybníkom. Tu bola v roku 1943 založená Slovenská národná rada. Ďalej cesta vedie popri Žitave úzkou dolinou až k Malolehotskému mlynu, ktorý je už v malolehotskom chotári.Od Mlyna je vidno kotlinu Jedľových Kostolian a rozložením jadra obce – Dedinu. Nad Dedinou možno vidieť Lukačov štál a napravo  nad Stráňou štál Drienky.Nad Dedinou sa vypína kopec Drienová (552 m) s dobrým výhľadom na Inovec, Hrušov a na dolniacke dediny až po žiriansku Žibricu.a Zobor. Južne od Drienovej sa rozprestiera Včelár, pod ktorým sa nachádzajú sloje uhlia. Možno tu ešte vidieť zbytky slávnej uhoľnej bane Viktórie.

Nad kostolom vidieť Lukačovce, najväčší kostoliansky štál. Cez Lukačovce vedie cesta na Borisko, Levásovskú a Bresovo, kde je chata TJ Tatran Topoľčianky a tri lyžiarske vleky. Nad Lukačovým štálom sa vypína vrch Lom (685 m), z ktorého je tiež pekný výhľad, ktorý však  už čiastočne obmedzujú vysoké stromy. Smerom na sever od Lomu sa vypína najvyšší kopec Kostolian, Bresov vrch (729 m), ktorý sa nachádza  v obore. Pôvodne bol celý pokrytý jedľovým lesom. Dnes sú tu už len zbytky jedle. Pod Bresovým vrchom sa nachádza Bresovo, ktoré bolo v minulosti významným lyžiarskym strediskom s tromi lyžiarskymi vlekmi.

Západne od Drienovej spadajú jej svahy do doliny Hlboká, ktorá leží medzi Drienovou a Razdielom. Je to veľmi pekná dolina. Za Drienovou postavilo bývalé JRD chatu – „Areál zdravia“., pozostáva z Horského hotela ** a Chatovej osady **. Možnosť športového využitia priamo v areáli, trávenie príjemných včerov pri ohni alebo v spoločenskej miestnosti Vám zabezpečia dokonalú relaxáciu v rekreačnom zriadení. 


ŠPORT

Pešia turistika sú najmä vychádzky na vyššie uvedené miesta v chotári obce. V rámci regiónu horného Požitavia majú význam nasledovné turistické trasy:
- zo zastávky Obyce-Modoš ide žltá značka cez údolie Sviniarskeho potoka na Veľký Inovec
- ďalšia trasa: Po zelenej značke z Dediny obce na Veľkú Lehotu k chate pod Vojšínom, až do Novej Bane
- iná trasa: po tzv. Ponitrianskej magistrále vedie po červenej značke po hrebeni Tríbča, popri Hrušove cez Kostoľany, až na Veľké Pole na Vtáčnik 

Lyžiarska turistika – túry

Náročnejší lyžiari môžu nájsť dobré lyžiarske podmienky na Vojšíne pri Veľkej Lehote, na Hubačovom štále na Malej Lehote. Obcou prechádza tzv. diaľkový pochod „Ponitrianskou magistrálou“, ktorá vedie cez Veľké Pole na Vtáčnik, a ďalej až do Handlovej.


Podujatia v obci Jedľové Kostoľany. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Jedľové Kostoľany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Jedľové Kostoľany. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1268, Miestna ľudová knižnica, , 037/6338225,

- 3998/2000-400/4199, Školská knižnica, Jedľové Kostoľany 75, 037/6338223,